ŠOLSKA PREHRANA

Velja za mesec september 2023 oz. do konca sanacije:

Šolska kuhinja in jedilnica nista operativni, zato bomo prehrano prilagodili:.

 • Dopoldanska malica
  • Zagotovili jo bomo vsem učencem, tudi diete.
 • Kosila
  • Podjetje Perfect Meals d.o.o nam bo dostavljalo predpakirane tople obroke. Vsako kosilo bo pakirano v svoji embalaži s priloženim ustreznim priborom. Podjetje bo pripravljalo dnevno sveža kosila, ki bodo pripravljena iz surovin in živil visokega kakovostnega razreda, z manj soli, maščob in sladkorja. Pripravljala se bodo na osnovi Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah, Praktikuma in Praktičnih navodil za načrtovanje dnevnih toplih obrokov za otroke v šolah ter Priročnika z merili kakovosti za živila v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Kosila bodo pripravljali iz svežih surovin, brez konzervansov in ojačevalcev okusov, sestavljena iz priporočenih kombinacij različnih živil iz vseh skupin živil, ki zagotavljajo ustrezen energijski vnos vseh hranil, potrebnih za normalno delovanje organizma. Priprava hrane bo potekala tako, da bodo izpolnjeni vsi zdravstveno-higienski predpisi skladno z načeli sistema HACCP.
  • Vsem prijavljenim učencem od 1.–5. razreda bomo kosilo zagotovili od 4. septembra dalje.
  • Učencem od 6.–9. razreda zaenkrat ne moremo zagotoviti kosil. Ker nimamo prostora, kjer bi učenci lahko pojedli kosilo, smo prek civilne zaščite naročili večji šotor, ki ga bomo postavili na območju stare telovadnice in nam bo služil kot začasna jedilnica. Kosilo bomo otrokom ponudili, ko bo šotor postavljen, datum zaenkrat še ni znan. Prijavnice za kosila bomo razdelili tudi učencem 8. in 9. razreda.
  • Kosila bomo zagotovili tudi otrokom z dietami.
  • Pri učencih od 1. do 7. razreda, ki so se že prijavili na kosila, bomo te prijave upoštevali. Prosimo pa, da nam vse morebitne spremembe čim prej sporočite v računovodstvo po ustaljenem načinu.
 • Zajtrk in popoldanska malica
  • V danih razmerah zajtrka in popoldanske malice ne bomo zagotavljali.
 • Cena kosila
  • ostaja enaka.
 • Cena dopoldanske malice
  • znaša 1,10€Zakon o šolski prehrani določa, da ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. V novem šolskem letu bo cena malice znašala 1,10 € dnevno na učenca. Določbe Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, s katerim so bila v lanskem šolskem letu šolam dodeljena dodatna sredstva za pripravo obrokov, s katerimi se je pokrivala razlika med ceno priprave 1,10 € in zaračunano ceno 0,90 € ne veljajo več, zato je navedena cena tudi vrednost za pripravo malic (okrožnica MVI 60301/2023/37).
 • Odjava prehrane
  • Zaradi drugačnega sistema naročanja bo možna odjava prehrane do 9.00 za naslednji dan (popravek zaradi pravočasnega obveščanja dobavitelja).
 • Jedilnik
  • bo objavljen na spletni strani šole.

Velja za šolsko leto 2023/2024:

JEDILNIK OD 18. 9. 2023 DO 22. 9. 2023

DAN DOPOLDANSKA MALICA KOSILO

SRE

20. 9.

sirova štručka posuta z bučnimi semeni (1,7)

sadni smoothie

pasulj / brezmesni (1)

polbeli kruh (1)

sadni muffin (1, 7, 3)

ČET

21. 9.

 

krof z marelično marmelado (1,7,3)

jabolko

 šs: mleko

govedina stroganov (1)

rženi njoki (1, 7, 3, 6, 8, 12)

PET

22. 9.

 

sendvič poli (kajzerica, piščančja salama, sir) (1,7)

sadno zelenjavna pijača (mango, banana, korenčk)

piščančje kocke v naravni omaki (1)

rizi bizi

 

JEDILNIK OD 25. 9. 2023 DO 29. 9. 2023

DAN DOPOLDANSKA MALICA KOSILO

PON

18. 9.

kefir z žiti (1,7,6,8)

banana

Piščanec v vrtnarski omaki,

kus kus (1)

TOR

19. 9.

 

fit kraljeva štručka (1)

jogurt slim vital sadni (7)

 šs: hruška

»Tri žita« s puranjim mesom in zelenjavo (1)

SRE

20. 9.

sirov polžek (1,7)

sadno zelenjavna pijača (jagoda, banana, rdeča pesa)

Losos v smetanovi omaki (1, 7, 4),

Kodrasti široki rezanci (1, 3)

 

ČET

21. 9.

 

francoski rogljič s čokolado (1,3,7,6,8)

jabolko

 šs: mleko

Koruzna enolončnica – bobiči* (1),

Polbeli kruh (1)

Jabolčni zavitek (1, 7, 4)

PET

22. 9.

 

sendvič tuna (žemlja, tunin namaz, sveža paprika koruza) (1,7,4)

sadni nektar črni ribez

Goveja pleskavica

Krompir z bučkami

V času kosila bodo učenci imeli vedno na voljo vodo v vrčih.

Alergeni so navedeni v dokumentu, ki je priloga jedilnika. 

1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste in proizvodi iz njih
2. raki in proizvodi iz njih;
3. jajca in proizvodi iz njih;
4. ribe in proizvodi iz njih;
5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih;
6. zrnje soje in proizvodi iz njega;
7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo);
8. oreški, in sicer: mandlji ,lešniki, orehi , indijski oreščki, ameriški orehi;
9. brazilski oreščki pistacija makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih;
10. listna zelena in proizvodi iz nje;
11. gorčično seme in proizvodi iz njega;
12. sezamovo seme in proizvodi iz njega;
13. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO 2;
14. volčji bob in proizvodi iz njega;
15. mehkužci in proizvodi iz njih.

Dietne obroke prehrane lahko prejema samo učenec, ki bo prinesel ustrezno zdravstveno dokumentacijo z zdravniškimi napotki.

Organizacijo šolske prehrane, pravico učencev do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje določa Zakon o šolski prehrani. Prehrano starši otroku zagotovite z izpolnjenim in s podpisanim obrazcem Prijava učenca na šolsko prehrano, praviloma meseca junija za naslednje šolsko leto.

Nekaj najpomembnejših informacij, ki zadevajo prehrano:

1. Ceno šolske malice določi minister za izobraževanje in za šolsko leto 2023/2024 znaša 1,10 EUR.
2. Subvencioniranje šolske prehrane

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo kriterije. Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo. Več informaciji o subvencioniranju prehrane si lahko preberite TUKAJ.

2.1 Subvencija malice in kosila za prizadete v poplavah

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) v 1. in 2. odstavku 36. člena (brezplačna malica in kosilo) uveljavlja pravico do subvencije malice in kosila v višini polne cene malice in kosila za obdobje od 1. septembra do 31. decembra 2023 za prizadete v poplavah. Do subvencije so upravičeni učenci družin, ki jim je Center za socialno delo (CSD) zaradi škode, ki je nastala zaradi poplav, izdal Odločbo o izredni socialni pomoči. Stroške malic in kosil bo kril proračun Republike Slovenije.

Za uveljavitev subvencije morate starši:

 • Najprej na CSD zaprositi za Odločbo o izredni socialni pomoči zaradi škode, ki vam je nastala zaradi poplav na podlagi 38. člena ZIUOPZP. Na CSD bodo po tem interventnem zakonu začeli izdajati odločbe predvidoma konec septembra. Več informacij o tem dobite na CSD.
 • V kolikor ste že dobili odločbo o izredni socialni pomoči, ki jo je CSD izdal v avgustu bodite pozorni, da je iz zapisa v izreku ali obrazložitvi mogoče ugotoviti, da gre za upravičenost do izredne denarne socialne pomoči za sanacijo po poplavah ali plazovih v avgustu 2023 (ker takrat še ni veljal ta zakon).
 • Ko dobite Odločbo o izredni socialni pomoči izpolnite Vlogo za subvencionirano prehrano, ki jo prenesete TUKAJ. (Otrok jo lahko dobi tudi v tajništvu.)
 • Na šolo pošljete izpolnjeno vlogo in ji kot prilogo priložite kopijo Odločbe o izredni socialni pomoči.
 • Ni pomembno, kdaj vlogo oddate šoli, ker ste do subvencije upravičeni za celotno obdobje od 1. septembra do 31. decembra, paziti morate le, da vlogo za Izredno socialno pomoč na CSD oddate do 31. decembra 2023.
 • Po oddaji vloge in odločbe vam bomo izstavili poračun že plačane malice in kosila in vam plačane malice in kosila od 1. septembra naprej knjižili kot dobroimetje do porabe teh sredstev. Subvencije pred prejemom Odločbe o socialni pomoči ne moremo urediti, ker za to nimamo pravne podlage.
3. Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
4. Prehrana se obračuna vsak mesec za nazaj, in sicer za obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu. Učenci dobijo položnice v šoli, po pošti ali v obliki eRačuna.
5. Vodja šolske prehrane objavlja jedilnike na javnem mestu v šoli in na šolski spletni strani.
6. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za čas odsotnosti učenca. Prehrano se odjavi do 9.00 ure ZA NASLEDNJI DAN, kasnejša odjava zaradi elektronskega vodenja evidence NI MOŽNA.
Prehrano lahko odjavite:
 • preko eAsistenta (priporočeno)
 • na tel.: 01 724 76 17 (Nuša Zakrajšek)
 • po elektronski pošti prehrana.osmenges @ gmail.com (naslov je namenjen IZKLJUČNO za odjavo prehrane). V sporočilu NUJNO navedite: ime, priimek in razred učenca, obroke (dieta) za katerega odjavljate prehrano, čas odsotnosti, vaš ime in priimek.

POMEMBNO: Če je bila odjava prehrane podana do 9.00 ure, velja odjava z  naslednjim dnem oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. V primeru, da je učenec, ki ima prehrano subvencionirano, odsoten in prehrana zanj ni bila odjavljena, se obračuna polna cena obroka. 

7. Starši oz. zakoniti zastopniki otroka se kot naročniki šolske prehrane obvežejo, da bodo redno in pravočasno poravnali stroške prehrane, tako da bi lahko šoli omogočili normalno finančno poslovanje in da bi se izognili neprijetnostim (npr. ukinitev kosila ali popoldanske malice) ter dodatnim stroškom pri izterjavi. Vse finančne zadeve v zvezi s prehrano ureja Nuša Zakrajšek, tel.: 01 724 76 17

Naša šola je vključena v šolsko shemoŠolska shema pomeni sistem razdeljevanja sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih (ki povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa). Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer pa je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih.