ŠOLSKA PREHRANA

Obrazec za dnevno prijavo na kosilo
Obvestilo o možnih načinih plačevanja šolskih položnic
Prijavnica na šolsko prehrano

Jedilnik

DAN ZAJTRK DOPOLDANSKA MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA

Pon.,

9.12.

 

ČRNA ŽEMLJA 1.

PIŠČANČJA SALAMA

KAKI

ŠIPKOV ČAJ Z LIMONO

BIOMLEČNA ŠTRUČKA 1.,7.

JABOLKO

TEKOČI JOGURT 7.

MAKARONOVO MESO IZ BIO MESA 1.,3.,7.

ZELENA SOLATA S

KORUZO

ČOKOLADNI MINJON 1.,3.,7.

VODA

MAKOVA ŠTRUČKA 1.

HRUŠKA

Tor.,

10.12.

CARSKI PRAŽENEC 1.,3.,7.

KLEMENTINA

MEŠANI KOMPOT

BELA ŠTRUČKA 1.

TELEČJA HRENOVKA

GORČICA 8.

SADNI ČAJ

PAŠTA FIŽOL Z RDEČIM MESOM 1.,3.

BIOČRNA ŽEMLJA

KLEMENTINA

VODA

 

 

 

BIOAJDOVO PECIVO 1.

100 % MULTIVITAMINSKI SOK

Sre.,

11.12.

RŽENI KRUH 1.

MASLO 7.

MED

KIV

MLEKO 7.

 

 

KAJZERICA 1.

TOPLJENI SIR 7.

SVEŽI ČEŠNJEV PARADIŽNIK

MARELIČNI SOK

GOVEJA JUHA Z RIBANO

KAŠO 1.,3.,9.

MESNI KANELON

PIRE KROMPIR 7.

RDEČA PESA IN ZELENA SOLATA S ČIČERIKO

VODA

DIETNA REZINA 7.,8.

BANANA

Čet.,

12.12.

TOPLI KRUHKI

KISLA KUMARICA

100 % JABOLČNI SOK

ČRNI KRUH 1.

BIOMASLO 7.

BANANA

ČOKOLADNO MLEKO 7.

GOVEJI ZREZKI IZ BIO MESA V OMAKI

AJDOVA KAŠA 1.

SOLATA IZ BIOZELJA

VODA

ŠTRUČKA S SEZAMOM 1.,11.

EKOLOŠKI SADNI KEFIR 7.

ŠS

lešniki

Pet.,

13.12.

 

OVSENI KRUH 1.

VMEŠANO JAJCE 3.

MELONA

MLEKO 7.

BIOOVSENI KRUH 1.

RIBJI NAMAZ 4.,7.

ZELENA PAPRIKA

LEDENI ČAJ

 

ZELENJAVNA ENOLONČNICA 1.,3.,9.

JAGODNI CMOKI Z DROBTINICAM 1.,3.,7.

MEŠANI KOMPOT

BIOMLEČNA ŠTRUČKA 1.,7.

POMARANČA

Naša šola je vključena v šolsko shemo. Šolska shema pomeni sistem razdeljevanja sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih (ki povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa). Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer pa je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih.V zgornjih jedeh so lahko prisotni vsi naslednji alergeni, glej legendo:1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste in proizvodi iz njih 2. raki in proizvodi iz njih; 3. jajca in proizvodi iz njih; 4. ribe in proizvodi iz njih; 5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih; 6. zrnje soje in proizvodi iz njega; 7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo); 8. oreški, in sicer: mandlji ,lešniki, orehi , indijski oreščki, ameriški orehi; 9. brazilski oreščki pistacija makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih; 10. listna zelena in proizvodi iz nje; 11. gorčično seme in proizvodi iz njega; 12. sezamovo seme in proizvodi iz njega; 13. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO 2; 14. volčji bob in proizvodi iz njega; 15. mehkužci in proizvodi iz njih.Jedilnik se lahko tudi spremeni v v kolikor pride do nepredvidenih okoliščin.

V šoli se je možno naročiti na:

– zajtrk – namenjen je učencem 2. in 3. razreda ter učencem vozačem, ki so vključeni v program jutranjega varstva do 7.30 (ni za učence 1. razreda),

– malico – prejemajo jo vsi prijavljeni učenci od 1. do 9. razreda,

– kosiloobvezno ga prejemajo učenci, ki so vključeni v program podaljšanega bivanja, nanj pa se lahko prijavijo tudi ostali učenci. Prijavijo se lahko na kosilo za cel teden, lahko pa tudi samo za posamezne dneve v tednu. Podrobnejše prijave za kosila (po dnevih) zbiramo ob začetku šolskega leta,

– popoldansko malico – namenjena je učencem, ki so vključeni v program podaljšanega bivanja. Odjave in prijave na popoldansko malico so možne vsak teden do četrtka do 8. ure za naslednji teden, razen v primeru izredne odsotnosti.

Dietne obroke prehrane lahko prejema samo učenec, ki bo prinesel ustrezno zdravstveno dokumentacijo z zdravniškimi napotki.

Organizacijo šolske prehrane, pravico učencev do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje določa Zakon o šolski prehrani. Prehrano starši otroku zagotovite z izpolnjenim in s podpisanim obrazcem Prijava učenca na šolsko prehrano, praviloma meseca junija za naslednje šolsko leto.

Nekaj najpomembnejših informacij, ki zadevajo prehrano

1. Ceno šolske malice določi minister za izobraževanje in znaša 0,80 EUR.

2.Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo kriterije. Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo. Več informaciji o subvencioniranju prehrane se preberite na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport TUKAJ.

3. Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

4. Prehrana se obračuna vsak mesec za nazaj, in sicer za obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu. Učenci dobijo položnice v šoli, po pošti ali v obliki eRačuna.

5. Vodja šolske prehrane objavlja jedilnike na javnem mestu v šoli in na šolski spletni strani.

6. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za čas odsotnosti učenca. Prehrano se odjavi do 8.30 ure, kasnejša odjava zaradi elektronskega vodenja evidence NI MOŽNA.
Prehrano lahko odjavite:

  • preko eAsistenta (priporočeno)
  • na tel.: 01 724 76 17 Nuša Zakrajšek)
  • po elektronski pošti prehrana.osmenges @ gmail.com (naslov je namenjen IZKLJUČNO za odjavo prehrane). V sporočilu NUJNO navedite: ime, priimek in razred učenca, obroke (dieta) za katerega odjavljate prehrano, čas odsotnosti, vaš ime in priimek.

POMEMBNO: Če je bila odjava prehrane podana do 8.30 ure, velja odjava z  istim dnem oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. V primeru, da je učenec, ki ima prehrano subvencionirano, odsoten in prehrana zanj ni bila odjavljena, se obračuna polna cena obroka. 

7. Starši oz. zakoniti zastopniki otroka se kot naročniki šolske prehrane obvežejo, da bodo redno in pravočasno poravnali stroške prehrane, tako da bi lahko šoli omogočili normalno finančno poslovanje in da bi se izognili neprijetnostim (npr. ukinitev kosila ali popoldanske malice) ter dodatnim stroškom pri izterjavi. Vse finančne zadeve v zvezi s prehrano ureja Nuša Zakrajšek, tel.: 01 724 76 17Naloge organizatorja šolske prehrane opravlja Nikolaja Mušič.

zajtrk: 0,80 € kosilo (1. do 3. razred): 2,30 €
malica: 0,80 € kosilo (4. do 6. razred): 2,45 €
popoldanska malica: 0,64 € kosilo (7. do 9. razred): 2,60 €