ŠOLSKA PREHRANA

Obrazec za prijavo na kosilo v posameznih dnevih
Prijavnica na šolsko prehrano

Obvestilo o možnih načinih plačevanja šolskih položnic
Soglasje za plačevanje prehrane z TRAJNIKOM, E-RAČUNOM v spletno banko, E-RAČUNOM preko elektronske pošte

Cenik šolske prehrane za 2022-2023

 

Velja za šolsko leto 2022/2023:

V šoli se je možno naročiti na:

– popoldansko malico – namenjena je učencem, ki so vključeni v program podaljšanega bivanja. Odjave in prijave na popoldansko malico so možne vsak teden do četrtka do 8. ure za naslednji teden, razen v primeru izredne odsotnosti.

– kosilo 1. do 7. razredobvezno ga prejemajo učenci, ki so vključeni v program podaljšanega bivanja, nanj pa se lahko prijavijo tudi ostali učenci od 1. do 7. razreda. Prijavijo se lahko na kosilo za cel teden, lahko pa tudi samo za posamezne dneve v tednu. Podrobnejše prijave za kosila (po dnevih) zbiramo ob začetku šolskega leta.

– kosilo 8. do 9. razred – ker šola zaradi prostorskih omejitev ne more zagotavljati kosil za učence 8. in 9. razreda, bodo v dogovoru z Občino Mengeš, ta za njih na voljo v Harmonij (samo v primeru dovolj velikega zanimanja). Cena kosila za učence 8. in 9. razreda, ki jo plačajo starši je 3,40€. Razliko do polne cene kosila v Harmoniji za te učence pokrije Občina Mengeš.

– malico – prejemajo jo vsi prijavljeni učenci od 1. do 9. razreda,

– zajtrk – namenjen je učencem 2. in 3. razreda ter učencem vozačem, ki so vključeni v program jutranjega varstva do 7.30 (ni za učence 1. razreda

JEDILNIK   –  OD 20. 03. 2023 DO  24. 03. 2023   –   27. teden – TURNUS II

DAN ZAJTRK DOPOLDANSKA MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA

Pon.,

20.03.

Ovsen kruh1

Mlečni

namaz 7

Čaj z medom

Osje gnezdo 1,3,7,6,8

Bela kava 1,7

Jabolko

Zdrobova juha s korenčkom in svežim peteršiljem1,7

Ribje palčke 4

Pire krompir 1,7

Zelena solata s paradižnikom

Ajdova bombeta 1

Hruška

Tor.,

21.03.

Crispy kruhki 1

Jajčni namaz 3

Čaj  otroški z medom in limono

Hot dog štručka1,7

Telečja hrenovka

Gorčica12

Čaj

Koruzna enolončnica z mesom – bobiči1

Polnozrnati kruh,7

Skutna pita 1.3.7

Francoski rogljič 1,7,3

Jabolčni sok

Sre.,

22.03.

Keksi 1,3,7,8

Mleko

Banana

Polbel kruh 1

Pašteta piščančja

Zeliščni čaj z limono

ŠS: Rdeča paprika

Špageti z bolonjsko omako (1,7)

Sir za posip (7)

Paradižnikova in kumarična solata

Ananas

Sadno-zelenjavni smoothie – mango, banana, korenček

Čet.,

23.03.

Polbel kruh 1

Piščančja salama

Paprika

Čaj sadni

Čokoladni namaz 6,8

Mleko 7

Banana

Kremna bučna juha1

Puranji trakci v

smetanovi omaki 1,7

Kuskus1

Motovilec z jajcem3

Čokoladno mleko 7,6,8

Mlečni rogljič 1

Pet.,

24.03.

 

Prosena kaša na mleku 1,7

Suhe marelice

Sezamova pletenka 1,11

Ego sadni jogurt 7

Prežganka 1,3

Kanelon s sirom1,3,7

Zelje s krompirjem

Jagodni sok

Sadno žitna ploščica

borovnica1,6,8

Kuhinjsko osebje si pridržuje pravico do spremembe jedilnikov v izrednih primerih.

V času kosila bodo učenci imeli vedno na voljo vodo v vrčih.

Alergeni so navedeni v dokumentu, ki je priloga jedilnika. 

1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste in proizvodi iz njih
2. raki in proizvodi iz njih;
3. jajca in proizvodi iz njih;
4. ribe in proizvodi iz njih;
5. arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih;
6. zrnje soje in proizvodi iz njega;
7. mleko in mlečni proizvodi (ki vsebujejo laktozo);
8. oreški, in sicer: mandlji ,lešniki, orehi , indijski oreščki, ameriški orehi;
9. brazilski oreščki pistacija makadamija ali orehi Queensland ter proizvodi iz njih;
10. listna zelena in proizvodi iz nje;
11. gorčično seme in proizvodi iz njega;
12. sezamovo seme in proizvodi iz njega;
13. žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10 mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO 2;
14. volčji bob in proizvodi iz njega;
15. mehkužci in proizvodi iz njih.

Dietne obroke prehrane lahko prejema samo učenec, ki bo prinesel ustrezno zdravstveno dokumentacijo z zdravniškimi napotki.

Organizacijo šolske prehrane, pravico učencev do subvencije za šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje določa Zakon o šolski prehrani. Prehrano starši otroku zagotovite z izpolnjenim in s podpisanim obrazcem Prijava učenca na šolsko prehrano, praviloma meseca junija za naslednje šolsko leto.

Nekaj najpomembnejših informacij, ki zadevajo prehrano:

1. Ceno šolske malice določi minister za izobraževanje in za šolsko leto 2022/2023 znaša 0,90 EUR.
2. Subvencioniranje šolske prehrane

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo kriterije. Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo. Več informaciji o subvencioniranju prehrane si lahko preberite TUKAJ.

3. Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
4. Prehrana se obračuna vsak mesec za nazaj, in sicer za obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu. Učenci dobijo položnice v šoli, po pošti ali v obliki eRačuna.
5. Vodja šolske prehrane objavlja jedilnike na javnem mestu v šoli in na šolski spletni strani.
6. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za čas odsotnosti učenca. Prehrano se odjavi do 8.30 ure, kasnejša odjava zaradi elektronskega vodenja evidence NI MOŽNA.
Prehrano lahko odjavite:
  • preko eAsistenta (priporočeno)
  • na tel.: 01 724 76 17 (Nuša Zakrajšek)
  • po elektronski pošti prehrana.osmenges @ gmail.com (naslov je namenjen IZKLJUČNO za odjavo prehrane). V sporočilu NUJNO navedite: ime, priimek in razred učenca, obroke (dieta) za katerega odjavljate prehrano, čas odsotnosti, vaš ime in priimek.

POMEMBNO: Če je bila odjava prehrane podana do 8.30 ure, velja odjava z  istim dnem oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. V primeru, da je učenec, ki ima prehrano subvencionirano, odsoten in prehrana zanj ni bila odjavljena, se obračuna polna cena obroka. 

7. Starši oz. zakoniti zastopniki otroka se kot naročniki šolske prehrane obvežejo, da bodo redno in pravočasno poravnali stroške prehrane, tako da bi lahko šoli omogočili normalno finančno poslovanje in da bi se izognili neprijetnostim (npr. ukinitev kosila ali popoldanske malice) ter dodatnim stroškom pri izterjavi. Vse finančne zadeve v zvezi s prehrano ureja Nuša Zakrajšek, tel.: 01 724 76 17Naloge organizatorja šolske prehrane opravlja Nina Urh, tel.: 01 724 76 18, nina.urhova@gmail.com. 

Naša šola je vključena v šolsko shemoŠolska shema pomeni sistem razdeljevanja sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih (ki povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa). Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer pa je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih.