PODALJŠANO BIVANJE

Učenci razredne stopnje se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja. Učence morajo starši iz podaljšanega bivanja prevzeti do 16.45 ure.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole za varnost, otroka prevzamejo starši ali oseba, ki so jo za to pooblastili ob napovedanem času, otrok sam pa lahko podaljšano bivanje zapusti le s pisno privolitvijo staršev.

OPB UČITELJ/ICA UČILNICA UČENCI
OPB 1 Colnar Špela P11 1.a
OPB 2 Mateja Banko P12 1.b
OPB3 Vesna Katarinčič 11 1.c
OPB 4 Anja Kogovšek 16 1.č
OPB 5 Andrej Lah 15 2.a, 2.č
OPB 6 Urška Petek 16 2.b, 2.č
OPB 7 Jure Trček 13 2.c, 2.č
OPB 8

Jure Trček PON

Irma Tratnik PON

Petra Moravec TOR

Janja Jeraj SRE

Špela Flajnik ČET

Kristina Šegel PET

18 3.b, 3.č
OPB 9

Rok Remic

19 3.a, 3.č
OPB 10

Urška Petek PON

Urška Mihajloska PON

Anja Repnik TOR

Judita Rančigaj TOR

Maja Sršen SRE

Milena Osredkar ČET

Anja Repnik PET

Tevž Globokar PET

17 3.c, 3.č
OPB 11

Mateja Lašič PON

Simon Podboršek TOR

Maja Sadovnik SRE

Katja Krošelj ČET

Katja Krošelj ČET

10 4.a, , 4.b
OPB 12

Sabina Osolin PON

Mojca Jontes TOR

Jana Dolenc SRE

Jana Dolenc ČET

Damjana Pogačnik PET

9 4.c, 4.č
OPB 13

Viktorija Uršnik PON

Martina Šorn Povšnar TOR

Vanja Vtič SRE

Andreja Urh ČET

Majda Hočevar Pleško PET

21
5.r