PODALJŠANO BIVANJE

Učenci razredne stopnje se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja. Učence morajo starši iz podaljšanega bivanja prevzeti do 16.45 ure.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole za varnost, otroka prevzamejo starši ali oseba, ki so jo za to pooblastili ob napovedanem času, otrok sam pa lahko podaljšano bivanje zapusti le s pisno privolitvijo staršev.

OPB UČITELJ/-ICA UČILNICA UČENCI
OPB 1 Mateja Banko P11 1. a
OPB 2 Vesna Katarinčič P12 1. b
OPB3 Darinka Vode 11 1. c
OPB 4 Špela Colnar 12 1. č
OPB 5 Anja Kogovšek 16 2. a
OPB 6 Jure Trček 13 2. b
OPB 7 Andrej Lah 14 2. c
OPB 8 Dragomira Železnikar 15 2. č
OPB 9
Rok Remic
18 3. a, 3. b
OPB 10

Klemen Matkovič

Lidija Ropotar PET

20 3. a, 3. c
OPB 11

Urška Mihajloska PON

Maja Sršen TOR

Nina Klemen Blatnik SRE, PET

Anja Repnik ČET

19 3. a, 3. č
OPB 12

Majda Hočevar Pleško PON

Kristina Šegel TOR

Marija Medvešek SRE

Sabina Osolin ČET

Damjana Pogačnik PET

9 4. a, 4. b
OPB 13

Maja Keržič PON, SRE

Jana Dolenc TOR

Mojca Jontes ČET

Maja Sadovnik PET

10
4. c, 4. č
OPB 14

Katja Krošelj PON, SRE, PET

Katja Kociper Jančič TOR

Simon Podboršek ČET

23
5. razred