BRALNA ZNAČKA IN DOMAČE BRANJE

Na naši šoli ima bralna značka močno tradicijo. Menimo, da na pravi način vzpodbuja bralno kulturo, zato se trudimo, da bi bilo bralnih značkarjev čim več. Učencem pripravljamo priporočilne sezname knjig, na katere se vsako leto uvrstijo tudi najnovejši naslovi kvalitetne mladinske literature. Od 6. razreda dalje je izbor knjig za branje povsem prost, knjiga mora le ustrezati učenčevi starosti, oziroma bralni spretnosti. Sevada obstaja priporočilni seznam knjig tudi za te učence, ni pa nujno, da ga upoštevajo. V sodelovanju z Društvom bralna značka in skupnimi akcijami se število bralnih značkarjev vsako leto povečuje. Že dve leti je delež učencev – značkarjev kar 80 %. Društvo bralna značka že nekaj let podarja knjige vsem učencem prvega razreda in tistim, ki so brali vsa leta osnovne šole. Ti učenci so nagrajeni tudi z obiskom posebne prireditve, koncertom ali gledališko predstavo. Tudi na šoli vsako leto organiziramo zaključno prireditev za učence vseh razredov. Gostje prireditve so znani književni ustvarjalci. Obiskali so nas že: Neža Maurer, Andrej Rozman Roza, Bogdan Novak, Vitan Mal, Primož Suhodolčan, Matjaž Pikalo, Barbara Gregorič Gorenc, Janja Vidmar, Ida Mlakar, Ivan Sivec in drugi. Učencem vsako leto razdelimo tudi priznanja in nalepke.

Koristna povezava: www.bralnaznacka.si

Tu si lahko prenesete seznam knjig za bralno značko

Bralna značka –  seznam KNJIG

Tu si lahko prenesete seznam knjig za bralno značko, ki je urejen po žanrih

Bralna značka – seznam knjig po žanrih

Domače branje

Ni veliko šol, ki bi omogočale vsem učencem, da dobijo knjige za domače branje v šolski knjižnici. Naša je ena izmed takih. Učitelji slovenščine izbirajo za domače branje le take naslove, za katere vedo, da je v šolski knjižnici dovolj izvodov. Tako učencem ni treba skrbeti kje bodo knjigo našli ali če jo bodo našli pravočasno. Knjige za domače branje torej pridejo k učencem “same”, le še prebrati jih je treba…