NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Osnovna šola Mengeš bo v šolskem letu 2018/19 učencem ponudila možnost obiskovanja naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

– v 1. razredu: angleščino (2 uri na teden),

– v 4. razredu: šport (1 ura na teden), računalništvo (1 ura na teden), nemščino (2 uri na teden) in tehniko (1 ura na teden oz. 2 uri na 14 dni),

– v 5. razredu: šport (1 ura na teden), računalništvo (1 ura na teden) in nemščino (2 uri na teden).

– v 6. razredu: šport (1 ura na teden), računalništvo (1 ura na teden) in nemščino (2 uri na teden).

Ti predmeti so neobvezni izbirni predmeti, zato jih učenec lahko izbere ali pa tudi ne. Če se učenec odloči za neobvezni izbirni predmet, ga mora nato obvezno obiskovati celo šolsko leto. Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo, ocene se vpišejo v spričevalo.