SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

SkUŠa je ribica, ki otroke posluša. No, uradno bo to »skupnost učencev šole«, ki bo povezovala vse oddelčne skupnosti, skrbela za uveljavljanje pravic in interesov učencev ter se pogovarjala ter ustvarjala na neko vsakoletno osrednjo temo.

Letošnja tema je nadaljevanje lanske teme – Duševno zdravje otrok in mladostnikov.  Namenjena je udejanjanju predlogov sprememb na več ravneh.

Šolsko skupnost sestavljajo učenci naše šole, ki jo zastopajo predsedniki oddelkov od 2. do 9. razreda. Na mesečnih srečanjih se pogovarjamo in izvajamo aktivnosti, povezane z vsakoletno osrednjo temo. Vrhunec dogajanja je v mesecu februarju, saj takrat zaseda otroški parlament.

Čez vse šolsko leto bomo skrbeli, da ideje otrok ne bodo ostale globoko pod morjem in čeprav so ribice tihe živali, bodo o naši dejavnosti slišali vsi učenci šole.

Vodji šolske skupnosti: Mateja Osredkar (PS) in Polona Šetina (RS)