Vesele in mirne počitnice vam želimo

… nam pa res ni bilo hudega, le malo vroče je bilo. Še zadnji utrinki z zadnjih šolskih dni. Smo telovadili, se sprehajali, igrali, se glasbeno izobraževali, družili starejši z mlajšimi in še kaj.
Pa lepe počitnice vsem 🙂 (več …)

Obvestilo o prevzemu spričeval, priznanj in pohval

Za učence od 1. do 8. razreda je zadnji dan pouka v ponedeljek, 24. 6. 2024. Za učence je to obvezni dan pouka, v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju pa na ta dan učenci prejmejo tudi spričevala, priznanja in pohvale.

Obveščamo vas, da za manjkajoče učence na zadnji dan pouka prevzem spičeval v šoli ne bo možen. Njihova spričevala boste lahko prevzeli v tajništvu v času uradnih ur v naslednjih terminih:

– od 26. do 28. junija 2024 med 10.00 in 12.00 in

– od 26. do 30. avgusta 2024 med 10.00 in 12.00.

Šolske potrebščine za leto 2024/2025

Pripravili smo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2024/2025. Učenci od 3. do 8. razreda bodo učbenike za naslednje šolsko leto iz učbeniškega sklada dobili predvidoma že ob zaključku pouka, učenci 1. in 2. razreda pa 2. 9. 2024. Učbenikov torej ne kupujete, če si jih bo otrok izposodil v šoli. (več …)

Uradne ure med poletnimi počitnicami

Obveščamo vas, da so:

  • od 1. 7. 2024 do 19. 7. 2924 so uradne ure v tajništvu šole od 8:00 do 10:00,
  • od 22. 7. 2024 do 2. 8. 2024 zaradi letnih dopustov v šoli ni uradnih ur,
  • od 5. 8. 2024 do 16. 8. 2024 so uradne ure v tajništvu šole od 8:00 do 10:00.

Starejši učijo mlajše

Sedmošolci so pri pouku naravoslovja pripravili predstavitve živali. Ker so v to vložili precej truda, so se odločili, da predstavijo še drugim učencem na šoli. Prvošolci zelo hrepenijo po spoznavanju starejših učencev, zato smo se kar zagrebli, da bi bili mi ti srečneži in se družili s sedmošolci.

(več …)

Donacija knjig Občine Mengeš

Občina Mengeš je šoli donirala 200 knjig Lahkokrila Trdinova gorska vila pisatelja Ivana Sivca. Knjige bomo v okviru promocije spodbujanja bralne pismenosti v 1. triadi razdelili učencem 2. razreda, ki bodo uspešno zaključili bralno značko. 

https://emka.si/cdn/shop/files/9789617143300.jpg?v=1716793671

Dobrodelneži na obisku v zavetišču

Dobrodelneži smo obiskali Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, si ga ogledali, se poučili o tem kako varno prevažati živali ter predali zbrani material.

Obiskali smo tudi sosednjo policijsko postajo in opazovali policijskega psa, ki je iskal prepovedane snovi.

(več …)

Mali raziskovalci

Tudi letos smo se s prvošolci podali v svet raziskovanja in ker se šolsko leto bliža koncu, so otroci strnili vtise, zakaj tako radi obiskujejo to interesno dejavnost.

(več …)