UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad na naši šoli deluje že vrsto let. Za nemoteno upravljanje je potrebno upoštevati pravilnik in koledar aktivnosti, ki ga določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Če si učenec želi izposoditi učbenike, morajo starši pravočasno oddati prijavnico (praviloma v mesecu maju za naslednje šolsko leto).

Glavni namen je izposoja učbenikov, za katere ni potrebno plačati obrabnine. V letošnjem šolskem letu obrabnino učbenikov za vse razrede krije MIZŠ, kar je za naročnike zagotovo velikega pomena.

Na predmetni stopnji je za nekatere predmete ministrstvo že v prejšnjih letih financiralo »učbenike za na klop«, kar pomeni, da jih učenci uporabljajo v šoli, svoje učbenike za te predmete pa imajo doma, kar zmanjša težo šolskih torb. Tako imamo v šoli učbenike za likovno umetnost, gospodinjstvo, tehniko in tehnologijo, matematiko ter geografske in zgodovinske atlase.

Na koncu šolskega leta je potrebno učbenike vrniti. Če učenec učbenik izgubi ali vrne takšnega, da se ga ne da več uporabljati, je potrebno plačati polno ceno učbenika.

Skrbnica učbeniškega sklada je Doroteja Šporn.