POGOVORNE URE

Učitelji in drugi strokovni delavci šole so vam na voljo na dopoldanskih pogovornih urah vsak teden. Predlagamo, da se na pogovorne ure vnaprej najavite.

Razredna stopnja

Razred Razrednik/razredničarka, vzgojiteljica Pogovorne ure Prostor
1. a Lidija Ropotar, Majda Hočevar Pleško ponedeljek,11.35—12.20 K P11
1. b Simon Podboršek, Marija Medvešek torek, 11.35—12.20 K P11
1. c Mojca Jontes, Kristina Šegel sreda, 11.35—12.20 K P11
1. č Anja Repnik, Damjana Pogačnik četrtek, 11.35—12.20 K P12
2. a Helena Repanšek ponedeljek, 4. ura K 29
2. b Vida Remškar ponedeljek, 3. ura K P11
2. c Sabina Osolin ponedeljek, 2. ura K P11
2. č Urška Mihajloska ponedeljek, 3. ura U 15
3. a Aleša Vogrinc torek, 3. ura K P11
3. b Maja Sršen torek, 4. ura U 33
3. c Janja Jeraj petek, 1. ura K P11
3. č Tevž Globokar petek, 3. ura K P11
4. a Darja Kruljec torek, 4. ura K P22
4. b Milena Osredkar torek, 2. ura K P11
4. c Špela Flajnik torek, 3. ura K P22
4. č Simona Hrovat sreda, 3. ura K P22
5. a Petra Moravec petek, 3. ura K P22
5. b Viktorija Uršnik ponedeljek, 3. ura K 29
5. c Nada Javh četrtek, 2. ura K P22
5. č Martina Šorn Povšnar sreda, predura U P22

Predmetna stopnja

Razred

Razrednik/razredničarka,

učitelj/-ica

Predmet Pogovorne ure Prostor
6. a Vesna Skerlovnik H. MAT, TIT četrtek, 3. ura U 34
6. b Anica Bekrić MAT, TIT, OGL sreda, 5. ura K 2
6. c Mateja Osredkar SLJ sreda, 1. ura U 26
6. č Tatjana Knežević TJA, DKE četrtek, 4. ura U 4
7. a Mateja Lašič SLJ, N2N, NI3 ponedeljek, 5. ura U 5
7. b Tanja Kozarski MAT, FIZ petek, 3. ura U 32
7. c Urša Oražem SLJ, NI1, NI2 sreda, 1. ura U 28
7. č Ajda Opeka MAT, TIT, NTE četrtek, 3.ura K 1
8. a Simona Tučman TJA, GEO torek,4. ura K 29
8. b Doroteja Šporn SLJ, ŠNO, GKL ponedeljek, 3. ura K 28
8. c Maja Mezgec Kristan TJA ponedeljek, 4. ura U 3
8. č Petra Berdajs ŠPO, NŠP petek, 2. ura K 8
9. a Metka Trobec NAR, BIO sreda, 5. ura U 6
9. b Miha Osredkar ZGO, GEO ponedeljek, 2. ura K 29
9. c Marija Otoničar KEM, NAR, POK ponedeljek, 3. ura U 7
Špela Šmitek MAT, NRA, UBE, ROM sreda, 1. ura K 1
Nataša Banko GUM torek, 3. ura U 36
Katja Kociper Jančič / Anita B. Burger TJA torek, 3. ura K 28
Maja Keržič SLJ, N2N četrtek, 3. ura K 28
Eva Benedičič MAT, FIZ torek, 5. ura K 8

Predmetna stopnja

Učitelj/-ica Predmet Pogovorne ure Prostor
Ljubica Rožman ZGO sreda, 3. ura K 29
Alojz Kalinšek LUM, TIT, LS1, LS2 ponedeljek, 3. ura U 31
Nikolaja Mušič GOS, SPH, NPH ponedeljek, 3. ura U P2
Katja Krošelj TJA, N1A četrtek, 4. ura K 28
Nina Klemen Blatnik TJA, N1A četrtek, 5.ura K 28
Tomaž Soklič ŠPO, NŠP, ŠSP sreda, 4. ura K 1
Aleš Koštomaj ŠPO, NŠP, ŠSP, IŠPO petek, 2. ura K 1
Judita Rančigaj ŠPO, IŠP, ŠZZ, NŠP torek,  5. ura K 1
Klemen Matkovič GEO, DKE petek, 3. ura K 29
Veronika Bajuk ŠI1, ŠI2, ŠI3 po dogovoru K 17
Sašo Božič NRA po dogovoru K 22
Sabina Jurič Šenk /Janja Gonza ISP, DSP po dogovoru K 11
Vanja Vtič ISP, DSP po dogovoru K 39
Petra Krašovic ISP, DSP po dogovoru K P12
Špela Tkalčič ISP, DSP po dogovoru K 18
Polona Šetina ISP, DSP po dogovoru K 38
Irma Tratnik ISP, DSP po dogovoru K 37
Maja Sadovnik ISP, DSP po dogovoru K 35
Jana Dolenc laborantka, JUV po dogovoru K 7
Tatjana Cevec Drolc GEO po dogovoru
Milan Burkeljca ZGO po dogovoru

Popoldanske pogovorne ure

Popoldanske pogovorne ure so enkrat mesečno od 17. do 19. ure (datumi pogovornih ur so razvidni v rokovniku Načrtujem). Učitelji razrednega pouka in učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja jih izvajajo ob ponedeljkih, učitelji predmetnega pouka pa ob torkih.