POGOVORNE URE

Učitelji in drugi strokovni delavci šole so vam na voljo na dopoldanskih pogovornih urah vsak teden. Predlagamo, da se na pogovorne ure vnaprej najavite. Spodaj si lahko ogledate razpored pogovornih ur v šolskem letu 2020/21.

Razredna stopnja

Razred Razrednik/razredničarka, vzgojiteljica Pogovorne ure
1. a

Anja Kogovšek,

Marija Medvešek

ponedeljek, 5.ura
1. b

Simon Podboršek,

Kristina Šegel

sreda, 5.ura
1. c

Mojca Jontes,

Špela Štebe

sreda, 5.ura
1. č

Anja Repnik,

Majda Hočevar Pleško

ponedeljek, 5.ura
2. a Urška Petek sreda, 4.ura
2. b Helena Repanšek sreda, 2.ura
2. c Urška Mihajloska torek, 1.ura
2. č Sabina Osolin petek, 4.ura
2. d Vida Remškar ponedeljek, 4.ura
3. a Maja Sršen petek, 2. ura
3. b Tevž Globokar ponedeljek, 3. ura
3. c Darinka Vode ponedeljek, 3. ura
3. č Aleša Vogrinc ponedeljek, 2. ura
4. a Simona Hrovat petek, 1. ura
4. b Špela Flajnik torek, 1.ura
4. c Darja Kruljec torek, 4. ura
4. č Milena Osredkar torek, 2. ura
5. a Viktorija Uršnik četrtek, 1. ura
5. b Martina Šorn Povšnar torek, 3. ura
5. c Petra Moravec torek, 3. ura
5. č Nada Javh četrtek, 3.ura

Predmetna stopnja

Razred

Razrednik/razredničarka,

učitelj/-ica

Predmet

Pogovorne

ure

6. a

Mateja Osredkar

 

SLJ

sreda,

4. ura

6. b Tatjana Knežević

TJA

 

četrtek, 3. ura
6. c

Doroteja Šporn

 

SLJ torek, 3. ura
6. č

Petra Berdajs

 

ŠPO, NŠP, PLE, ŠPOD, IŠPK sreda, 3. ura
7. a Mateja Lašič SLJ, N2N, NI1 torek, 2.ura
7. b Maja Mezgec Kristan TJA torek, 4. ura
7. c Ajda Opeka TIT, MAT, OGU, NTE petek, 3. ura
7. č Špela Šmitek MAT sreda, 3. ura
8. a Metka Trobec BIO, NAR četrtek, 3. ura
8. b Tomaž Soklič ŠPO, ŠPOD, IŠPK, ŠZZ, ŠSP četrtek, 3. ura
8. c

Manca Bernot

 

SLJ, DKE torek, 3. ura
8. č Nataša Banko GUM četrtek, 4. ura
9. a Klemen Matkovič GEO, DKE torek, 4. ura
9. b Marija Otoničar KEM, NAR ponedeljek, 2. ura
9. c Aleš Koštomaj ŠPO, ŠPOD, IŠP, ŠSP četrtek, 4. ura
9. č Eva Benedičič FIZ, MAT petek, 4. ura

 

Učitelj/-ica Predmet Pogovorne ure
Urša Oražem SLJ, NI3, NI2 torek, 4. ura
Anita B. Burger TJA sreda, 2. ura
Judita Rančigaj ŠPO, ŠZZ, NŠP, ŠPOD, IŠPO četrtek, 5. ura

 

Tanja Kozarski

MAT, FIZ, sreda, 3. ura

 

Katja Krošelj

TJA, N1A petek, 4. ura
Marta Narobe

 

TJA, N1A

 

četrtek, 3. ura
Anja Zof N2N, DKE, GEO četrtek, 4.ura
Vesna Katarinčič NAR petek, 2. ura
Veronica Bajuk ŠI1, ŠI2, ŠI3 po dogovoru
Simona Tučman TJA četrtek, 5. ura
Roman Kralj ZGO sreda, 4. ura
Katarina Pirnat ZGO, GEO, ŽČZ sreda, 2. ura
Anica Bekrić TIT, MAT, OGL torek, 3. ura
Tjaša Gerbec MAT, MME, NRA, ROM, TIT torek, 3. ura
Samo Zelko LUM, NUM, LS1, TIT ponedeljek, 3. ura
Zala Rožanec GOS, SPH torek, 3. ura
Katja Kušar DSP po dogovoru
Vanja Abram DSP po dogovoru
Janja Gonza DSP po dogovoru
Sabina Jurič Šenk DSP po dogovoru
Maja Sadovnik DSP po dogovoru
Dušanka Strnad DSP po dogovoru
Nina Kržič DSP po dogovoru
Irma Tratnik DSP po dogovoru
Polona Šetina DSP po dogovoru
Ema Erzar Vidmar DSP po dogovoru
Jana Dolenc LABORANTKA, JUV po dogovoru
Sašo Božič NRA, MME po dogovoru
Milan Burkeljca ZGO, RVT po dogovoru
Tatjana Cevec Drolc ZGO po dogovoru

Popoldanske pogovorne ure

Popoldanske pogovorne ure so enkrat mesečno od 17. do 19. ure (datumi pogovornih ur so razvidni v rokovniku Načrtujem). Učitelji razrednega pouka in učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja jih izvajajo ob ponedeljkih, učitelji predmetnega pouka pa ob torkih.