DODATNI IN DOPOLNILNI POUK

Dodatni pouk

Učencem od 1. do 9. razreda, ki pri posameznih predmetih dosegajo višje standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, omogoča doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po dogovorjenem urniku.

Dopolnilni pouk

Učencem od 1. do 9. razreda, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje. Poteka po dogovorjenem urniku.

Razredna stopnja

Razred Učitelj/-ica

Učilnica/

kabinet

Dopolnilni pouk Dodatni pouk
1. a Janja Jeraj K P11 četrtek, 5. ura četrtek, 5. ura
1. b Aleša Vogrinc K P11 torek, 5. ura torek, 5. ura
1. c Maja Sršen K P11 ponedeljek, 5. ura ponedeljek, 5. ura
1. č Lidija Ropotar K P12 torek, 5. ura torek, 5. ura
2. a Anja Repnik 5 sreda, 5.ura sreda, 5.ura
2. b Petra Moravec K P11 sreda, 5.ura sreda, 5.ura
2. c Simon Podboršek K P12 sreda, 5.ura sreda, 5.ura
2. č Mojca Jontes K P22 sreda, 5.ura sreda, 5.ura
3. a Sabina Osolin 19 sreda, predura sreda, predura
3. b Helena Repanšek 18 sreda, predura sreda, predura
3. c Urška Mihajloska 25 sreda, 6.ura sreda, 6.ura
3. č Vida Remškar 20 sreda, predura sreda, predura
4. a Simona Hrovat 10 torek, predura torek, predura
4. b Darja Kruljec       24 torek, predura torek, predura
4. c Milena Osredkar 24 torek, 6. ura torek, 6. ura
4. č Špela Flajnik 25 sreda, predura sreda, predura
5. a Martina Šorn P. 22 torek, predura torek, predura
5. b Danijela Frol 21 torek, predura torek, predura
5. c Nada Javh P 22 petek, predura petek, predura
5. č Viktorija Uršnik 23 petek, predura petek, predura

Predmetna stopnja

Učiteljica Razred Dodatni pouk Razred Dopolnilni pouk
Simona Tučman 5. razred

angleščina

četrtek, predura, uč. 21

Ajda Opeka 6. b. in č.

matematika

četrtek, predura,

uč. P1

Andreja Urh

6. razred

(vsi)

matematika

ponedeljek, predura,

uč. 8/tur.I

6. a. in c.

matematika

petek, predura,

uč. 8

Mateja Lašič 6. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč.5

Maja Mezgec Kristan 6. razred

angleščina

ponedeljek, predura,

uč. 3/tur II

Maja Mezgec Kristan 6. a in b

angleščina

torek, predura,

uč. 3

Maja Mezgec Kristan 6. c in č

angleščina

sreda, predura,

uč. 3

Tanja Kozarski 7. razred

matematika

torek, predura,

uč. 32

Lara Rugelj 7. razred

matematika

torek, predura,

uč. 1

Nada Cotman 7. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 28/tur II

7. razred

slovenščina

sreda, predura,

uč. 28/tur I

Tatjana Kneževič 7. razred

angleščina

petek, predura,

uč. 4/ tur I

7. razred

angleščina

petek, predura,

uč. 4/ tur II

Tanja Kozarski 8. razred

matematika

četrtek, predura,

uč. 32

 
Vesna Skerlovnik Horvat   8. razred

matematika

četrtek, predura,

uč. 34

Doroteja Šporn 8. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 27/tur II

8. razred

slovenščina

petek, predura,

uč. 27/tur I

Katja Krošelj 8. razred

angleščina

petek, predura,

uč. 29/tur I

Lucija Lorger Hriberšek 8. razred

angleščina

petek, predura,

uč. 33/tur II

 
Vesna Skerlovnik 9. razred

matematika

sreda, predura,

uč.34

Učiteljica Razred Dodatni pouk Razred Dopolnilni pouk
Tanja Kozarski 9. razred

matematika

sreda, predura,

uč. 32

Dragomira Železnikar 9. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 26/tur I

9. razred

slovenščina

ponedeljek, predura,

uč. 26/tur II

Lucija Lorger Hriberšek 9. razred

angleščina

ponedeljek, predura,

uč. 33/tur II

Katja Krošelj   9. razred

angleščina

ponedeljek, predura,

uč. 30/tur I