VARNA POT V ŠOLO

1. Učenci naj upoštevajo navodila svojega razrednika in drugih učiteljev.

2. Otrok naj gre v šolo pravočasno. Kjer je pločnik, naj hodi po pločniku, sicer pa po levi strani ceste v nasprotni smeri, kot poteka promet.

3. Starši so dolžni otroka poučiti o prometnih predpisih in nevarnostih, ki jih čakajo na cesti.

4. Prvošolčki in drugošolčki naj nosijo rumene rutice in kresničke.

5. Vsem učencem z Dobena in iz Topol je zagotovljen brezplačen prevoz s kombijem v šolo, iz Loke pa učencem do vključno 5. razreda. Pred pričetkom pouka in po njem (do odhoda kombija) je za te učence v šoli organizirano varstvo.

6. Zaradi mnogih nevarnih odsekov po Mengšu odsvetujemo, da učenci prihajajo v šolo s kolesom ali z rolerji. Če pa se učenci v šolo vseeno odpravijo s kolesom, naj se vozijo samo s popolno opremljenim kolesom! Imeti morajo zaščitno čelado in opravljen kolesarski izpit. Med letom bo večkrat opravljena kontrola koles.

7. V letošnjem šolskem letu bodo kolesarski izpit opravljali učenci 5. razreda, v jesenskem času pa tudi učenci 6. razreda.

8. Učenci 1. razreda smejo priti v šolo le v spremstvu polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci od 10 let, če to dovolijo starši.

9. Pri prehodih Slovenske ceste morajo učenci dosledno uporabljati semaforizirane prehode za pešce. Posebna previdnost je potrebna na križišču »Pavovec« in na Šolski ulici.

Šolskega parkirišča v letošnjem letu nimamo zaradi gradnje športne dvorane. Zato prosimo starše, da v čim večjem številu pospremite otroke v šolo peš, v nasprotnem primeru pa je za KD Mengeš parkirišče, ki se lahko uporabi za krajši čas. Tako starši kot učitelji pa si prizadevajmo, da bi šolarji uporabljali čim bolj varno pot v šolo in iz nje.