Šola omogoča 3 načine plačevanja položnic. Odločite se lahko samo za enega od njih. Še vedno večina učencev dobiva položnice v papirnati obliki v šoli, vas bi pa želeli spodbuditi, da se odločite za e-račun v spletni banki. Več pojasnil si lahko preberete v nadaljevanju.

  • E-RAČUN V SPLETNI BANKI – starši, ki uporabljajo spletno banko lahko dobijo E-račun z vsemi specifikacijami neposredno v svojo spletno banko, kjer jih čaka nalog, ki ga morajo še plačati. E-račun olajša plačevanje v spletni banki, ker že vsebuje vse potrebne podatke za plačilo in ni potrebno ničesar pretipkavati. Za uporabo E-računa morate izpolniti obrazec, ki si ga preneste tukaj in ga oddate v računovodstvu ali izpolnjenega skenirajte in pošljite na mail: ana-nusa.komatar@guest.arnes.si.
  • TRAJNIK – starši lahko odprejo trajnik za plačevanje šolskih položnic, kar pomeni da se plačilo šolske položnice izvede avtomatično 18. dne v vsakem mesecu. Položnico s specifikacijami dobijo še vedno učenci v pisni obliki v šoli ali po navadni pošti. Za odprtje trajnika morate izpolniti obrazec, ki si ga preneste tukaj in ga oddate v računovodstvu ali izpolnjenega skenirajte in pošljite na mail: ana-nusa.komatar@guest.arnes.si.
  • POLOŽNICA V PAPIRNATI OBLIKI – položnico razdelimo otrokom v šoli ali pošljemo v papirni obliki po navadni pošti. Pošiljanje navadnih položnic po elektronski pošti namesto v papirni obliki zaradi zakonskih omejitev zaenkrat ni mogoče. Možnost pošiljanja navadnih položnic po elektronski pošti namesto v papirni obliki bo predvidoma na voljo v nadaljevanju šolskega leta.

POMEMBNO: V kolikor se pri otroku spremeni plačnik je potrebno NUJNO pri vseh treh načinih plačevanja položnic podpisati novo pogodbo z novim plačnikom. Pogodbo o novem plačniku dobite v računovodstvu šole.