KONTAKTI

OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ
Šolska ulica 11
1234 Mengeš

Telefon: 01 724 76 10
E-mail: o-menges.lj@guest.arnes.si

Tajništvo šole: Jasmina Kosec 01 724 76 10
Bojana Marinšek 01 724 76 10
Ravnatelj: Milan Burkeljca 01 724 76 10
Pomočnica ravnatelja: Tatjana Cevec Drolc 01 724 76 10
Pomočnik ravnatelja: Sašo Božič 01 724 76 10
Šolska svetovalna služba: Nives Zelenjak 01 724 76 13
Psihologinja: Veronika Bajuk 01 724 76 10
Knjižnica: Mojca Ulaga 01 724 76 15
Doroteja Šporn  01 724 76 15
Vodja šolske prehrane: Nika Mušič  01 724 76 10
Računovodja: Nada Vuković 01 724 76 17
Obračun položnic
Odjava prehrane (do 8.30 ure):
Nuša Zakrajšek 01 724 76 17
Fax:  01 724 76 18
E-mail: o-menges.lj@guest.arnes.si
Spletna stran: www.osmenges.si
Št. podračuna pri UJP:  SI56 01100 6000032130
 Davčna številka:   94625387

ŠOLSKI OKOLIŠ

Osnovno šolo Mengeš obiskujejo učenci, ki bivajo na območju njenega šolskega okoliša, to pa je celotno območje občine Mengeš z naselji Dobeno, Loka, Mengeš in Topole.