ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Nihče ni tako bogat,
da ne bi nikogar potreboval;
in nihče ni tako reven,
da ne bi bil nikomur potreben.

 

Običajno se starši in učenci pri prvih stikih s šolo srečate s svetovalnimi delavkami socialno pedagoginjo Katjo Kušar, ki pokriva delo šolske svetovalne službe za učence 1. in 2. razreda, psihologinjo Veronico Bajuk, ki opravlja svetovalno delo za 3. in 4. razred, in pedagoginjo Nives Zelenjak, ki pokriva delo šolske svetovalne službe za učence od 5. do 9. razreda.

Svetovalne delavke skrbijo za vpis in sprejem šolskih novincev, odlog šolanja, prešolanje, preventivno delovanje in vključevanje v dejavnosti razrednih skupnosti, odkrivanje in koordinacijo dela z nadarjenimi učenci, poklicno orientacijo in vpis v srednje šole, pomoč in podporo učencem na področju učenja in/ali v osebnem, socialnem in telesnem razvoju, področje šolske klime, kulture in vzgojnega načrta, področje dodatne strokovne pomoči, sodelovanje z zunanjimi institucijami ter drugo.

Naloga svetovalne službe je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč posameznikom in skupinam ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega dela in tako prispeva k čim večji uspešnosti posameznikov, skupin in šole kot celote.

Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, lahko poišče pomoč svetovalne službe, ki mu svetuje pri njegovih težavah.

Pomoč lahko poiščete tudi starši, ki naletite na takšne ali drugačne stiske pri vzgoji otrok, pri razumevanju najstniških težav, razreševanju medvrstniških konfliktov, pri reševanju denarnih stisk, če potrebujete pomoč pri vpisu otroka na srednjo šolo ali pa preprosto želite otroku pomagati k bolj učinkovitemu učenju.

Pri šolskih svetovalnih delavkah se lahko oglasite vsak dan med 8.00 in 14.00 uro s predhodnim dogovorom. Za razgovor se lahko dogovorite po telefonu ali po elektronski pošti:

Katja Kušar: 01/724 76 19, katja.kusar@osmenges.si

Veronica Bajuk: 01/724 76 10, maria-veronica.bajuk@osmenges.si

Nives Zelenjak: 01/724 76 13, nives.zelenjak@guest.arnes.si