POKLICNA ORIENTACIJA – INFO

Izbira poklica oz. srednje šole je pomembna odločitev vsakega devetošolca.
Ravno zato si devetošolci za to odločitev vzemite dovolj časa in zbirajte čim več informacij, ki vas bodo pripeljale do – za vas  – najboljše odločitve.

Učencem in staršem pri odločanju, izbiri in vpisu v srednje šole radi nudimo pomoč. Oglasite se!
V pomoč vam bodo tudi tekoče informacije, ki jih lahko redno spremljate na šolski oglasni deski za poklicno usmerjanje (pred pisarno svetovalne delavke), zanimive knjige ter uporabne spletne strani.

MOJA IZBIRA, Na spletni strani boste dobili skoraj vse informacije o poklicih in izobraževanju. Podatki so predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo preko 350 video predstavitev poklicev. Spletno mesto se osvežuje sproti iz baz podatkov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Andragoškega centra Slovenije, Obrtne zbornice in Zavoda RS za izobraževanje. Podatke o šolah pa sproti dopolnjujejo vse srednje šole v Sloveniji:
http://www.mojaizbira.si/poklici

PORTAL SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOL – informacije pri izbiri srednje šole, ažurirani podatki o slovenskih srednješolskih programih, štipendijah in praksi.
Portal je nastal v sodelovanju z Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije.
https://slovenskesrednjesole.si/portal-slovenskesrednjesole-si/

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, z veliko pomembnimi informacijami, tudi o aktualnostih na trgu dela in opisov poklicev:
https://www.ess.gov.si/iskalci-zaposlitve/poklici-in-kompetence/

 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Spletna stran kjer boste našli Pravilnik o vpisu v srednje šole:  merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa, tabelo za izračun točk, arhiv podatkov o vpisu v srednje šolstvo ter obrazce, ki se uporabljajo ob prijavi:
http://www.mizs.gov.si

 

SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, Če pa vas podrobneje zanimajo, pokukajte na: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/
Objava srednješolskih izobraževalnih programov na tej spletni strani obsega sezname, ki vključujejo informacije o sprejetju, začetku izvajanja prenovljenih in izteku nadomeščenih izobraževalnih programov, spremembe ter njihovo vsebino:
a) Splošni del
1. Izobraževalni program
2. Cilji izobraževalnega programa
3. Trajanje izobraževanja
4. Vpisni pogoji
5. Obvezni načini ocenjevanja znanja
6. Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja
7. Nacionalne poklicne kvalifikacije
b) Posebni del
1. Predmetnik
2. Izvedba izobraževalnega programa
3. Znanje izvajalcev
4. Katalogi znanja, učni načrti in izpitni katalogi

 

KARIERNI PLAC – KARIERNI CENTER ZA MLADE | JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR – Mladim nudijo možnost individualnega informiranja, svetovanja s področja načrtovanja in vodenja kariere ter pomoč pri odločanju. Predstavljali bodo različne poklice, organizirali brezplačne aktivnosti, kot so obiski delodajalcev, karierni kvizi, hitri zmenki ali soočanja s trgom dela ter učne in debatne delavnice.
https://karierniplac.si/

 

CPI – CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE je del Kariernega središča, ki je namenjen mladini in vsem drugim, ki načrtujete svojo izobraževalno ali zaposlitveno kariero in potrebujete za svoje odločanje prave informacije.
http://www.cpi.si/

 

eSVETOVANJE vam bo s pomočjo spleta pomagalo pri izboru vaše poklicne poti. Razišči svoje interese, lastnosti, zaposlitvene cilje!
https://esvetovanje.ess.gov.si/

 

PROJEKT PREHOD MLADIH NA TRG DELA v sodelovanju z URI SOČA z namenom ponuditi mladim s posebnimi potrebami več informacij v smeri poklicne orientacije, soočanja z lastno invalidnostjo in širše spoznati, kaj prinaša trg dela. https://prehodmladih.si/
Vabilo za starše

 

Mednarodni projekt »Opolnomočenje fantov za izbiro skrbstvenih poklicev (BiC)«
Newsletter_Boys_in_care_05_SLO

 

JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Vse o štipendijah, kdo je upravičen do določene štipendije, kaj moramo storiti, da za določeno štipendijo kandidiramo.
https://www.srips-rs.si/

 

ZAKON O ŠTIPENDIRANJU najdete na:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113765

 

DIJAŠKI.NET Na tej strani boste našli kontaktne podatke vseh srednjih šol v Sloveniji in izobraževalne programe, ki jih le-te izvajajo.
http://www.dijaski.net/

 

“TO BO MOJ POKLIC” – RTV SLO kratki videoposnetki o številnih poklicih:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_Psqxs4JCddmLxVwO5KjtcLnlSSeeRb

 

RAČUNALNIŠKI PROGRAM KAM IN KAKO
Bi radi izvedeli, kateri poklici so za vas najprimernejši?
Interaktivni računalniški program za izbor poklicev (na voljo v šoli pri šolski pedagoginji in na CIPS-ih – najbližji na Zavodu za zaposlovanje Domžale). Registracijsko kodo dobite pri pedagoginji Nives Zelenjak.
https://www.kaminkako.si/kudos#/

 

VIDEO SPOT »ZNANJE JE LAJF«/ TRKAJ V OKVIRU PROJEKTA POTUJOČA RAZSTAVA POKLICEV PRIHODNOSTI

https://www.youtube.com/watch?v=qBuso2selQg

Video spot »Znanje je lajf« je nastal v okviru projekta Potujoča razstava poklicev prihodnosti. Potujoča razstava in video spot bosta skupaj potovala po šolah, podjetjih, kariernih sejmih, poklicnih tržnicah ter drugih dogodkih, namenjenih kariernemu odločanju mladih. Video spot in »komad« smo na GZS pripravili skupaj s priljubljenim raperjem Trkajem posebej za ta namen. Moto celotne Potujoče razstave je »Grem se učit kar hočem bit« in želi spodbuditi mlade, da spoznajo čim več poklicev, zato, da se lahko odločijo za nadaljnje šolanje po svojih željah in potencialih.

 

MESTO MLADIH
Portal za dijake in devetošolce: http://www.mestomladih.si/

 

Knjižni molji pa boste v šolski knjižnici oz. v poklicnem kotičku pri šolski pedagoginji našli naslednje KNJIGE V POMOČ:
– O poklicih, moj poklic: Sophie Bordet, Nadine Mouchet, Henri Fellner

o-poklicih-moj-poklic
– Poklici. Delo hvali mojstra: Marjeta Zorec, Uroš Hrovat

12168_12275_170x260
– Kakšne barve je vaše padalo? Richard n. Bolle

66_164_1049_1050_kaksne-barve-1_w250
– Poklici. Christopher Maynard

image.php

Uživajte v raziskovanju in pridobivanju informacij! Vedno pa dobrodošli na pogovor!

Pripravila: Nives Zelenjak, šolska pedagoginja