POKLICNA ORIENTACIJA NA NAŠI ŠOLI

“Ne glede na to, kaj smo po poklicu,

ne bomo našli notranje izpolnjenosti,

dokler se ne bomo lotili svojega dela z globokim občutkom, da je smiselno.«

Greg Anderson

 

Ena izmed poglavitnih nalog šolske svetovalne službe je tudi poklicna orientacija. Šolska svetovalna služba se bo vključevala v oddelčno skupnost na urah oddelčne skupnosti z izvedbo delavnic (predvidoma 10 delavnic za devetošolce, 2 delavnici za osmošolce in 1 delavnica za sedmošolce).

 

Dejavnosti v zvezi s poklicno orientacijo:

PRVI DEL ŠOLSKEGA LETA

SEPTEMBER, OKTOBER

 • Informiranje staršev o poklicni orientaciji in načrtu dela na šoli na prvem roditeljskem sestanku.
 • Urejanje poklicne oglasne deske in spletne strani šole – rubrike poklicne orientacije.
 • Priprava gradiv v spletni učilnici Poklicna orientacija za 9. razred.
 • Urejanje poklicnega kotička v pisarni pedagoginje, ki je na voljo učencem (pred in po pouku ter med odmori), ki želijo več informacij o srednjih šolah in poklicih.
 • Delavnica za poklicno orientacijo v 7. razredih (obravnavane teme: vpisni postopek, omejitev vpisa/točke, šolski sistem).
 • Delavnice za poklicno orientacijo v 9. razredih (obravnavane teme: Vprašalnik o poklicni poti, Vrste srednjih šol, Šolski sistem, Kje najdem informacije novosti, vprašanja učencev…).
 • Individualni razgovori z učenci (in starši), pomoč učencem pri iskanju potrebnih informacij in odločanju za nadaljnje šolanje.

 

NOVEMBER

 • Delavnice za poklicno orientacijo v 9. razredih (obravnavane teme: Spoznavanje sebe in poklicnih interesov, Vprašalnik 7 inteligenc, Poklici prihodnosti, vprašanja učencev, Rokovnik…).
 • Delavnice za poklicno orientacijo v 8. razredih (obravnavane teme: Vprašalnik osebnostnih lastnosti, Točke za vpis v SŠ, Informiranje (dogodki v zvezi s poklicno orientacijo).
 • Urejanje poklicne oglasne deske in spletne strani šole – rubrike poklicne orientacije.
 • Priprava gradiv v spletni učilnici Poklicna orientacija za 9. razred.
 • Priprava rokovnika s pomembnimi datumi.
 • Individualni razgovori z učenci in starši.

 

DECEMBER, JANUAR

 • Informiranje učencev (dogodki v zvezi s poklicno orientacijo)
 • Delavnice za poklicno orientacijo v 9. razredih (obravnavane teme: Podjetništvo, računalniški program Kam in kako, Spoznavanje življenja in dela v srednji šoli – zoom obisk srednješolcev iz različnih srednjih šol, vprašanja učencev…).
 • Uporaba vprašalnikov za tiste učence, ki imajo težave pri izbiri srednje šole.
 • Sprotno seznanjanje z novostmi, ki zadevajo programe in vpisni postopek na srednjih šolah.
 • Urejanje poklicne oglasne deske in spletne strani šole – rubrike poklicne orientacije.
 • Priprava gradiv v spletni učilnici Poklicna orientacija za 9. razred.
 • Individualni razgovori na željo staršev in/ali učencev.

 

FEBRUAR, MAREC

 • Delavnica za poklicno orientacijo v 9. razredih (obravnavane teme: Izpolnjevanje Prijav za vpis v SŠ).
 • Delavnice za poklicno orientacijo v 8. razredih (obravnavane teme: Dejavniki poklicnega odločanja, videospot Znanje je lajf, Informiranje (dogodki v zvezi s poklicno orientacijo).
 • Roditeljski sestanek (preko zoom-a) s starši (obravnavane teme: program dela na šoli, dejavniki poklicnega odločanja, vaja moj otrok, šolski sistem, novosti, pogoji za vpis, informativni dan, kje najdem informacije, rokovnik, razpis za vpis, štipendije).
 • Informativni dan.
 • Izpolnjevanje, pregled in odpošiljanje prijavnic na srednje šole.
 • Individualni razgovori na željo staršev in/ali učencev, sodelovanje s SŠ.
 • Urejanje poklicne oglasne deske in spletne strani šole – rubrike poklicne orientacije.

 

DRUGI DEL ŠOLSKEGA LETA

 • Sprotno informiranje o stanju prijav in možnosti prenosa prijav.
 • Individualni razgovori z učenci in starši, ki premišljujejo o prenosu prijav.
 • Priprava učencev na drugi izbirni krog.
 • Analiza vpisa.

 

Učenci in starši, ki imate težave pri poklicnem odločanju, se lahko za pomoč obrnete na Karierno središče v Ljubljani (Smoletova 12), po predhodnem naročanju na telefonsko številko 01/24 24 289 – poklicna svetovalka gospa Aleksandra Igličar Čepin.

Pripravila: Nives Zelenjak, šolska pedagoginja

 

Članek Aleksandre Igličar Čepon o izbiri srednje šole na povezavi.