JUTRANJE VARSTVO

Za učence razredne stopnje je organizirano jutranje varstvo od 6. ure do začetka pouka. V jutranje varstvo se vključijo učenci od 1. do 3. razreda, za katere ste starši na začetku leta najavili zgodnejši prihod v šolo. Za učence 1. razreda je vključitev v skladu z zakonom brezplačna. Učenci razredne stopnje se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja.

ponedeljek

 

torek

 

 

sreda

 

 

četrtek

 

petek
6.00 – 8.20** Jana Dolenc Jana Dolenc Jana Dolenc Jana Dolenc Jana Dolenc

7.00 – 7.50

hodnik prvošolci, uč. 13, 14

Marija Medvešek I

Simon Podboršek II

Majda Hočevar Pleško I

Kristina Šegel II

Mojca Jontes I

Anja Repnik II

Janja Gonza I

Špela Štebe II

Katja Kušar I

Anja Kogovšek II

7.00 – 8.20

hodnik 2., 3. r in uč. 9, 10

Milena Osredkar

 

Mateja Banko

 

Katarina Pirnat Špela Flajnik Sabina Osolin

7.25 – 8.20

hodnik 2., 3. r in ič. 9, 10

Simona Hrovat Vida Remškar Janja Jeraj Helena Repanšek Darja Kruljec

7.20 – 8.20

1. nadstropje

Mojca Ulaga Nada Javh Viktorija Uršnik Mojca Ulaga Mojca Ulaga