Postopanje staršev ob sumu na okužbo

Za preprečevanje širjenja okužb je najbolj pomembno, da v šolo prihajajo samo zdravi učenci: če ima otrok enega ali več naštetih simptomov oz. znakov, ostane doma:

  • povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki.

V primeru suma na okužbo otroka:

  • otrok ostane doma,
  • obvestite osebnega zdravnika otroka, ki bo presodil ali je potrebno testiranje na Covid-19,
  • v primeru pozitivnega rezultata testiranja takoj obvestite šolo (razrednika, najlažje prek eAsistenta),
  • šola glede na navodila NIJZ presodi, ali se za učence oddelka odredi izobraževanje na domu. Morebitno karanteno odredi NIJZ.
  • šola postopa v skladu z navodili NIJZ.

V primeru suma na okužbo družinskega člana:

  • v primeru pozitivnega rezultata testiranja družinskega člana otrok ostane doma.

Program dodatne ure športa, 1. do 3. razred, 2021/2022

V šolskem letu 2021/2022 bomo vsem učencem od 1. do 3. razreda ponudili program dodatne ure športa. Za vpisane učence bo program potekal v času takoj po rednem pouku oz. v času programa podaljšanega bivanja, izvajali ga bodo naši športni pedagogi. Gre za nadstandardni program, ki ga na naši šoli uspešno izvajamo že enajsto leto. (več …)

Možnost kosila za učence od 7. do 9. razreda

Za šolsko leto 2021/2022 smo v sodelovanju z občino poiskali rešitev za kosila za učence od 7. do 9. razreda. Ker so prostori za pripravo kosil in šolska jedilnica premajhni, poleg tega pa moramo na šoli izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja virusa, na šoli ne bomo mogli pripravljati kosil za vse učence, ki so se prijavili. V kolikor boste želeli, boste tudi v novem šolskem letu lahko otroka prijavili na kosilo, ki ga bodo pripravljali v restavraciji Harmonije. Obvestila in prijavnice bodo dobili učenci prvi šolski dan v šoli, objavljamo pa jih tudi na spletni strani.

Obvestilo in informacije o možnosti kosila za učence od 7. do 9. razreda

Prijavnica (otrok odda do 3. 9. 2021 v šoli)

31. 8. 2021

Samotestiranje za učence

Posredujemo vam informacije glede samotestiranja učencev, ki smo jih prejeli z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 27. 8. 2021.

(več …)

Informacije ob začetku šolskega leta 2021/2022

Da bo začetek v teh razmerah čim lažji, smo za vas pripravili nekaj najpomembnejših informacij. Na šoli se bomo v največji možni  meri potrudili otrokom zagotoviti varno in spodbudno učno okolje, najbolj od vsega si želimo, da bi pouk potekal v šolskih prostorih s čim manj zdravstvenimi izzivi.
Večino ukrepov in prilagoditev, ki jih bomo izvajali za varovanje zdravja otrok in omejevanje širjenja virusa, že poznate, saj smo jih izvajali že lani. V nadaljevanju vam podajamo osnovne informacije o organizaciji in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na naši šoli v trenutnih epidemioloških razmerah. Večinoma bo delo na šoli potekalo tako, kot je potekalo ob zaključevanju lanskega šolskega leta. V primeru poslabšanja razmer vas bomo o morebitnih spremembah pravočasno obvestili. Prosimo vas, da se o spodnjih informacijah pogovorite s svojim otrokom že pred prvim šolskim dnevom.

Za prvi šolski dan smo pripravili še posebno obvestilo in nekaj drugih obvestil in prijavnic, ki so pomembni ob začetku šolskega leta.

Prijavnice na interesne dejavnosti in obogatitvene dejavnosti bodo učenci dobili v drugem tednu pouka. Večina interesnih dejavnosti se bo začela oktobra.

(več …)

Šolske potrebščine za šolsko leto 2021/2022

V prispevku najdete sezname in druge pomembne informacije glede šolskih potrebščin.

Obvestilo o potrebščinah za 2021/2022, informacija o možnosti pomoči iz šolskega sklada

Prijavnice za učbeniški sklad so učenci v petek, 21. 5. 2021, dobili na papirju (spodaj sta tudi povezavi na prijavnico). Izpolnjeno prijavo naj otrok čim prej vrne.
Prijavnica za učence letošnjega 1. in 2. razreda
Prijavnica za učence letošnjega 3. do 8. razreda

(več …)

Neobvezni izbirni predmeti 2021/2022, bodoči 4. do 6. razred

Zbrali smo prijave na neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto. Zanimanje med učenci je tudi tokrat zelo veliko. Obveščamo vas, da bomo izvajali naslednje:

– umetnost, UME (5. razred),
– nemščina, NEM (4., 5. in 6. razred),
– računalništvo, RAČ (4., 5. in 6. razred),
– šport, ŠPO (4., 5. in 6. razred),
– tehnika, TEH (4. razred).

O urniku bodo učenci obveščeni 1. 9. 2021.

(več …)