– petek, 30. 9. 2022, dan s parašportniki

– petek, 30. 9. do nedelje, 2. 10. 2022, športni vikend za prijavljene učence 8. in 9. razreda, obogatitvena dejavnost, Bohinj

– četrtek, 6. oktober 2022, popoldan, šolska prireditev otroški živ žav, 15.30 do 18.00, na zunanjih površinah šole

– ponedeljek, 10. oktober 2022, popoldanske pogovorne ure za 1. do 5. razred, 17.00 do 19.00

– 10. do 14. oktober 2022, šola v naravi za učence 7. c in 7. č, CŠOD Kranjska Gora

– 17. do 21. oktober 2022, šola v naravi za učence 7. a in 7. b, CŠOD Planica

– 17. do 21. oktober 2022, šola v naravi za učence 5. a in 5. č, CŠOD Radenci

– 24. do 28. oktober 2022, šola v naravi za učence 5. b in 5. c, CŠOD Fara

– torek, 25. oktober 2022, popoldanske pogovorne ure za 6. do 9. razred, 17.00 do 19.00