V sredo, 6. 2. 2019, so učiteljsko zbornico za dve uri zasedli predstavniki razredov in njihovi namestniki. Zbrali so se na zasedanju otroškega parlamenta, kjer so skupaj z mentoricama (Petro Moravec in Vanjo Vtič) ter z gostoma (ravnatelj Milan Burkeljca, pomočnica ravnatelja Tatjana Cevec Drolc) razpravljali o letošnji temi »Šolstvo in šolski sistemi«. Mentorici skupnosti učencev v tem šolskem letu sta učiteljici Petra Moravec in Vanja Vtič.

Že predlani so na državnem zasedanju otroškega parlamenta kot eno izmed najbolj perečih tem predstavniki izbrali »Šolstvo in šolski sistemi«. S to vsebino smo se na zasedanjih otroškega parlamenta ukvarjali tako lansko kot tudi letošnje šolsko leto. Namen te odločitve je bil, da se letos posvetimo udejanjanju sklepov preteklega leta.

Letos smo se odločili za  uresničevanje enega od teh. To je POUK NA PROSTEM. Srečali smo se na več srečanjih in si zadali dve širši nalogi za vse oddelke. Samoiniciativno, v duhu aktivnega državljanstva pa smo z nekaj akcijami opozarjali in pozivali učitelje, da bi izvedli čim več pouka na prostem. Tekom zasedanja smo se sprehodili čez vse te aktivnosti letošnjega leta in ugotavljali, v kolikšni meri smo bili uspešni, si vmes izmenjavali mnenja iz posameznih oddelkov.

Aktivnosti v sklopu otroškega parlamenta:

Prva naloga za oddelke je potekala v dveh delih. Učitelji so bili pozvani, da izvedejo vsaj eno uro pouka na prostem. Po izvedbi pa so skupaj z učenci iskali prednosti in slabosti tovrstnega pouka. Ob tem so razmišljali tudi, kaj lahko kot učenci naredijo, da bi bilo pouka na prostem več.

Prednosti pouka na prostem – mnenje učencev

 • Smo na svežem zraku, kar je zdravo in zaradi kisika lažje razmišljamo,
 • bolje sodelujemo, več je medsebojnih odnosov in skupinskega dela,
 • tako učenje je bolj zanimivo in sproščeno oz. zabavno,
 • na prostem se hitreje naučimo in si lažje zapomnimo,
 • zunaj je bolj sproščeno vzdušje,
 • zunaj pri učenju se gibamo in uporabljamo vse čute,
 • učiš se od narave, ki je naša največja učiteljica,
 • veliko lažje si predstavljamo stvari, o katerih se učimo,
 • postali bomo bolj vestni do okolja …

 

Slabosti pouka na prostem – mnenje učencev

 • Slabe vremenske razmere (dež, sneg, veter, močno sonce …),
 • nekateri učenci takšnega dela ne jemljejo resno,
 • učitelj nima popolnega nadzora nad učenci,
 • lahko se zavleče in zamudimo naslednjo uro,
 • zunaj je lahko bolj hrupno,
 • na prostem marsikaj lahko zmoti našo koncentracijo,
 • težko pišeš, ker ni mize, ne moreš sedeti oz. moraš veliko stati,
 • težje se umirimo, ko spet pridemo v razred,
 • manj časa je za »dejanski« pouk oz. manj časa se učimo …

 

 

Sledile so še številne aktivnosti na šoli, s katerimi smo želeli opozarjati na pomen pouka na prostem in s tem spodbuditi učitelje, da se pogosteje odločijo za to vrsto pouka:

   • Po šoli so učenci razobesili vidna opozorila (Pouk+narava=pouk na prostem).
   • Učiteljem so delili letake in
   • napisali pismo, v katerem so jih pozivali k pouku na prostem.
   • Podpisovali so peticijo za pouk na prostem.
   • Skupaj z učenci izbirnega predmeta »Vzgoja za medije« so posneli video:

Druga naloga za oddelke je spodbudila učence, da razmišljajo o učilnici na prostem. Na razrednih urah so naredili načrte, hkrati pa ste razmišljali o materialih in poizvedovali o ljudeh, ki bi bili pripravljeni pomagati pri postavitvi. Nastalo je nekaj zanimivih načrtov. Razstavo le-teh si lahko ogledate v naši šoli. Glede učilnice na prostem, smo pozvali tudi g. ravnatelja, da nam razloži, kakšne so dejanske možnosti za postavitev učilnice na prostem.

Naš ravnatelj nas je v idejni zasnovi podprl in predlagal, da pripravimo res dober načrt učilnice na prostem, argumente za učenje na prostem in da skupaj z njim obiščemo Občino Mengeš. Na občini bi predstavili svoje ideje v upanju, da bi nas pri tem podprli.

Sledil je še zaključni del zasedanja, kjer smo sprejeli naslednje sklepe otroške parlamenta OŠ Mengeš 2018/19:

   • Pouk na prostem je »super«, če so učenci pripravljeni aktivno sodelovati (slediti navodilom učitelja, ki se na uro predhodno dobro pripravi).
   • Učenci si želijo več učenja tudi preko ekskurzij.
   • Učne ure na prostem je dobro organizirati v strnjeni obliki (kot »blok« ura ali izbrati en dan v tednu na prostem).
   • Tudi učenci naj spodbujajo učitelje, da se večkrat odločijo na pouk na prostem (Mengeška koča, ogled različnih tovarn in drugih institucij).
   • Učenci morajo sprejeti svoj del odgovornosti, da so miselno aktivni tudi pri učenju na prostem.
   • Učitelj mora biti za pouk na prostem zelo dobro pripravljen. Če je narejena jasna struktura ure, potem tudi učenci lažje sledijo.
   • Za pouk na prostem bi v okolici šole potrebovali učilnico na prostem.