V letošnjem šolskem letu smo razširili izvajanje preventivnih delavnic v sodelovanju z ZD Domžale, saj je s strani Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja oblikovan program ZA BOLJŠE ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV z namenom vzgoje za zdravje v šolskem okolju. Za vsako starostno skupino oz. razred osnovne šole je pripravljena delavnica. Delavnice se dotikajo ključnih tem zdravega načina življenja otrok in mladostnikov ter spodbujajo k bolj zdravim navadam (zdrave navade, osebna higiena, zdrav način življenja, preprečevanje poškodb, zasvojenosti, odraščanje, pozitivna samopodoba in stres, medosebni odnosi, vzgoja za zdravo spolnost).

Na naši šoli je program izvajala gospa Marjana Hostnik. Izvedene so bile naslednje delavnice: Preprečevanje poškodb v 4. razredih, Zdrave navade v 2. razredih, Zasvojenost v 5. razredih, Samopodoba in stres v 7. razredih in Zdrava spolnost v 9. razredih.

Učencem so bile izvedene delavnice zanimive in poučne. Program je pomembna obogatitev spodbujanja in ozaveščanja zdravega načina življenja, za kar se izvajalki iskreno zahvaljujemo.