V skladu z Zakonom o osnovni šoli bomo vpisovali otroke rojene od 1. 1. do 31. 12. 2012.

Vpisovali bomo otroke našega šolskega okoliša, torej tiste, ki imajo bivališče v Mengšu, Topolah, Loki pri Mengšu in na Dobenu. Vpis bo potekal 12. 2. 2018, podrobneje vas bomo seznanili z vabilom, ki ga bomo v naslednjih dneh poslali vsem bodočim prvošolčkom.

Za več informacij se lahko obrnete na našo šolsko svetovalno delavko, go. Nives Zelenjak.