V 4. b razredu smo se pri predmetu glasbena umetnost učili o ljudskih glasbilih. Učenec Alen je k nam v goste povabil babico Cito Galič, ki je znana slovenska citrarka in svojo mamico Katarino, ki je tudi glasbenica.


Predstavili sta nam glasbilo in povedali kar nekaj zanimivosti. To ljudsko strunsko glasbilo sodi v družino brenkal. Citre imajo kar 30 do 45 strun. Razširjene so predvsem v alpskih deželah. Ga. Cita nam je zaigrala venček ljudskih pesmi, potem pa se ji je pridružila še Tilnova mamica in ob citrah zapela lepo, a žalostno ljudsko pesem Pojdem u rute. Učenci 4. b pa smo potem ob spremljavi citer zapeli pesem Marko skače.