Kako bo v glavnih obrisih izgledalo šolsko leto 2016/2017? Kdaj bodo potekale šole v naravi, počitnice, kdaj pogovorne ure, prireditve… Kako so razporejeni turnusi?

Šolski koledar 2016-17, interni