Skupini posebej prizadevnih učencev, ki so v tem šolskem letu zbrali veliko papirja ali pa so zelo pridno pomagali pri tehtanju papirja, smo kot manjše presenečenje v petek, 7. junija 2019 omogočili ogled proizvodnje v tovarni Količevo karton.

Zbrani papir nam namreč ta tovarna odkupi, zato nas je zanimalo, za kaj ga tovarna uporabi. Na zelo zanimivem ogledu smo spoznali vse pomembne postopke proizvodnje kartona. Videli smo ogromne stroje, velike količine lesa in odpadnega papirja, ki je surovina za izdelavo kartona. Spoznali smo, da je v nekaterih prizvodnih obratih zelo vroče in glasno.

Zahvaljujemo se ekipi tovarne, ki nam je omogočila redko priložnost, da smo si lahko ogledali proizvodnjo na najbolj neposreden način.