Na šolo se je nekaj staršev obrnilo z vprašanjem glede uporabe parkirišča pri šoli v povezavi z zapornico. V nadaljevanju vam podajamo pojasnilo.

Glavni razlog za postavitev zapornice na parkirišču je želja, da se v jutranjem času prometno razbremeni izjemno obremenjeno in za otroke nevarno pot po Šolski ulici, kar se je za veliko prednost izkazalo v času gradnje športne dvorane. Iskanje rešitev za prometno razbremenitev Šolske ulice je tema, ki je bila aktualna že vrsto let. Šolska ulica je bila prometno najbolj obremenjena v jutranjem času pred začetkom vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v šoli.

Pred dokončno odločitvijo za postavitev zapornice so se pojavljale tudi dileme. Odločitev, ki je bila sprejeta skupaj z občino, je takšna zato, ker se je presodilo, da je zagotovitev večje varnosti na Šolski ulici najpomembnejši vidik te odločitve.

Odločitev o postavitvi zapornice je padla tudi po presoji, da je v času gradnje nove športne dvorane sistem parkiranja pri Kulturnem domu Mengeš, od koder je do šole relativno kratka in varna pot,  dobro deloval. Zato vas ponovno prosimo za razumevanje, da uporabljate parkirišče pri kulturnem domu.

Zapornica je v dopoldanskem času spuščena do 9.00, nato se odpre, tako da je v dopoldanskem času omogočeno parkiranje na parkirišču tudi obiskovalcem šole. V popoldanskem času sta zapornici dvignjeni.