V času izgradnje športne dvorane pri šoli je spremenjen dostop do šole. Prosimo, upoštevajte navodila in priporočila, ki so zapisana v nadaljevanju.

za povečavo kliknite na sliko

Parkirišča pri šoli ni, parkiranje pri šoli tudi ni dovoljeno. Dostop do šole je dovoljen samo dostavnim vozilom, ki prihajajo do šole po Šolski ulici, mimo Oranžerije in nato po makadamski in nasuti poti okoli stare telovadnice (na zemljevidu rdeča črta).

Peš poti za učence

Priporočamo, da čim več učencev v šolo prihaja peš. V šolo vstopajo izključno skozi garderobe na južni strani šole (izjemoma skozi vhod za zaposlene).

Učenci, ki prihajajo v šolo iz severnega dela Mengša (po Šolski ulici), po mostičku čez Pšato zavijejo levo, nadaljujejo pot po drevoredu ob gradbiščni ograji do vhoda v garderobe.

Parkirišča za starše in obiskovalce

Starši vstopate v šolo skozi vhod za obiskovalce (za pogovorne ure, sestanke, v primeru, da pridete po otroka v šolo v času pouka). Do vhoda za zaposlene najlažje pridete skozi vrt Oranžerije (modra črta na zemljevidu).

Priporočamo, da parkirate na parkirišču za kratkotrajno parkiranje pri Kulturnem domu Mengeš. Uporabite tudi druga parkirišča po Mengšu.