Na podlagi zbranih prijav učence vas obveščamo, da bomo v naslednjem šolskem letu izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

– računalništvo, 4. , 5. in 6. razred
– umetnost, 5. razred
– tehnika, 4. razred
– šport, 4., 5. in 6. razred,
– nemščina, 4., 5. in 6. razred.

O urniku bodo učenci obveščeni 1. 9. 2022.

 

————————————————————————————-

Obvestilo iz maja 2022:

Obveščamo vas, da smo pričeli s postopkom zbiranja prijav na NEOBVEZNE izbirne predmete za naslednje šolsko leto. Otroci bodo domov prinesli prijavnice, ki si jih lahko prenesete tudi tukaj:

Natančno preberite navodila in izpolnite prijavnico za naslednje leto. Prijavnico otrok odda razredničarki/razredniku do petka, 6. 5. 2022.

Iz ponudbe neobveznih izbirnih predmetov lahko v skladu s svojimi željami in interesi izbere vaš otrok tiste, ki bi jih želel obiskovali v prihodnjem šolskem letu.

 • neobvezne izbirne predmete lahko izbere, lahko pa tudi ne,
 • če se odloči zanje, lahko izbere največ 2 uri tedensko,
 • če jih izbere, jih mora obvezno obiskovati celo šolsko leto,
 • predmeti se ocenjujejo, ocene se vpišejo v spričevalo.

Ker program neobveznih predmetov ni del obveznega programa, bo pouk le-teh potekal po končanem pouku (predvidoma 6. in/ali 7. šolsko uro), izjemoma v času predur. O urniku te bomo obvestili na začetku novega šolskega leta.

KRATKI OPISI IZBIRNIH PREDMETOV

V brošuri, ki si jo lahko prebrete TUKAJ, so navedeni opisi izbirnih predmetov. Pozorno preberite uvod in opis predmetov. Izmed ponujenih izberite enega ali dva predmete (glede na to koliko ur bo tedensko obiskoval izbirne predmete). Šola bo izvajala samo tiste predmete za katere bo dovolj prijav, zato lahko spodaj dopišete še REZERVNI PREDMET, ki bi ga otrok želel obiskovati, če katerega od prvih dveh ne bomo izvajali.

Seznam neobveznih izbirnih predmetov za 4. razred:

 • nemščina kot drugi tuji jezik (2 uri tedensko)
 • šport (1 ura tedensko)
 • računalništvo (1 ura tedensko)
 • tehnika (1 ura tedensko) – predvidoma izvedba v blok uri na 14 dni

Seznam neobveznih izbirnih predmetov za 5. razred:

 • nemščina kot drugi tuji jezik (2 uri tedensko)
 • šport (1 ura tedensko)
 • računalništvo (1 ura tedensko)
 • umetnost (1 ura tedensko) – predvidoma izvedba v blok uri na 14 dni

Seznam neobveznih izbirnih predmetov za 6. razred:

 • nemščina kot drugi tuji jezik (2 uri tedensko)
 • šport (1 ura tedensko)
 • računalništvo (1 ura tedensko)