Kot vsako leto, smo se tudi letos četrtošolci podali po naravoslovno-družboslovni učni poti na Vačah.

Po poti smo spoznavali  kulturno kot naravno dediščino širšega območja GEOSS. Ogledali smo si povečano poustvaritev situle z Vač, Alejo ustvarjalnosti, fosilno morsko obalo in pomnik GEOSS. Ob poti smo  spoznali tudi nekaj živali in rastlin gozdnega roba ter zdravilne rastline. Dan je bil lep, topel in zelo zanimiv. Na koncu smo še nazdravili ob slovenski himni na GEOSS-u (GEOSS je težišče naše države, saj se središče nepravilnemu liku, kot je obris mej naše države, ne da določiti. Zaradi lažjega razumevanja smo pojem poenostavili in ga poimenovali geometrično središče Slovenije, skrajšano GEOSS.)

Simona Hrovat