Tudi v letošnjem letu bodo učenci 6. in 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja.

2. septembra 2019 je minister za izobraževanje določil, da bo 3. predmet nacionalnega preverjanja znanja za učence 9. razreda naše šole šport.

Več o NPZ si lahko preberete na naši podstrani Nacionalno preverjanje znanja in na uradni strani Državnega izpitnega centra.