Vsak torek, 6. šolsko uro, poteka interesna dejavnost Igrive bralne urice, ki je namenjena 2. razredom. Učenci uživajo ob poslušanju pravljic, ki jih popeljejo v domišljijski svet. Skozi igro so otroci že dodobra utrdili določanje prvega in zadnjega glasu ter razčlenjevanje besed na posamezne glasove. Posebno všeč so jim bile štafetne igre. Večinoma so dejavnosti povezane z gibanjem, saj se ob gibanju otroci sprostijo, so bolj motivirani za delo in posledično bolj napredujejo. Na interesni dejavnosti se poleg bralnih veščin učenci učijo tudi sodelovanja in potrpežljivosti. V spodnji galeriji si lahko ogledate kako otroci preko pisanja črk oziroma besed na hrbet sošolca, urijo tako pozornost, grafomotorične spretnosti kot tudi branje samo. Igra je zabavna, saj poteka na način dobro znanega »telefončka«. Prav tako so zanimive bralne domine, kjer učenci k prebranim povedim iščejo ustrezne sličice. Za zaključek smo si uro tokrat popestrili z Besednim bingom. Otroci so zbrano poslušali izžrebane besede ter jih črtali v svojih razpredelnicah. Srečnež, ki je prvi zavpil: »Bingo!« si je prislužil tudi majhno nagrado.