Pri pouku slovenščine smo v 3. a-razredu obravnavali pravljico Svetlane Makarovič Sapramiška. Učenci so razred spremenili v lutkovno gledališče. Vsak je lahko izdelal preprosto lutko na palici in se preizkusil v vlogi lutkarja. Nekateri učenci so se vživeli v vloge scenografov. S skupnimi močmi so oblikovali sceno, ki je odlično popestrila našo lutkovno predstavo.