Čustva so zelo pomembna. Zato jih je potrebno znati prepoznavati, ozaveščati pri sebi, drugih in v različnih situacijah, predvsem pa se jih učiti obvladovati. S tem namenom se je pedagoginja Nina večkrat oglasila pri nas četrtošolcih.

Srečanje smo začeli z uvodnimi igrami, ki so nas sprostile in tudi nasmejale. NA začetku smo učenci izpolnili vprašalnik o poznavanju čustev. Nekateri nismo uspeli našteti osnovnih čustev, zato je bilo še toliko pomembnejše, da smo v delavnicah preko različnih zgodb oz. situacij prepoznavali pestro paleto čustev. V eni od dejavnosti smo risali čustvo, ki je najbolj naše – največkrat se je (na naše veselje) pojavilo veselje. Na drugi delavnici smo se posvetili jezi – čustvu, ki nam povzroča največ nevšečnosti. Učili smo se tehnike obvladovanja jeze s tehniko semaforja: STOP – DIHAJ – POVEJ. Razmišljali smo tudi o stvareh brez cene – o dejanjih, ki jih naredimo za nam pomembne osebe (starši, prijatelji, sošolci) in dejanjih, ki koristijo nam samim ter občutkih ob tem. Prepoznavali smo svoje osebne kvalitete kot so sočutje, prijaznost, strpnost, komunikativnost… Na zadnjo delavnico smo prinesli za nas dragocene predmete in sošolcem predstavili, zakaj so nam dragoceni in kako se ob njih počutimo. Za konec smo pa nismo pozabili najti pozitivnih lastnosti pri sebi in drugih. S tem smo v sebi vzpodbudili prijetne občutke… Te pa vedno potrebujemo!