V mesecu maju 2019 bodo devetošolci pisali nacionalno preverjanje znanje iz slovenščine, matematike in angleščine, kot je določeno v sklepu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (sklep z dne 3. 9. 2018)