Z učenci 6. a in 6. c razreda smo v sredo, 1. 6., obiskali dolino Planik, ki se nahaja ob vznožju Dobenega.

Pod vodstvom naravovarstvenikov smo si ogledali omenjeno dolino, ki preseneča z mokrotnimi travniki, gozdnimi sestoji črne jelše, nizkim barjem in potoki. V dolino pritekajo trije potoki, eden od njih je Ručigajev studenec. Voda se v začetku doline zbira v mokrišču, nizkem barju, ki je rastišče evropsko pomembne vrste orhideje Loeselove grezovke. Prek različnih dejavnosti smo opazovali in spoznavali številne vrste metuljev, hroščev, različnih žuželk, dvoživk, plazilcev, kačjih pastirjev in evropsko pomembnih zavarovanih rastlin, kot je mesojeda rastlina rosika. Izvedli smo tudi likovne delavnice slikanja na prostem.