Na šoli že poteka intenzivna sanacija polkletnih prostorov. Kljub izredni situaciji smo skupaj z občino uspeli pridobiti kvalitetne izvajalce, ki bodo posledice poplav sanirali  v najkrajšem možnem roku.

V poplavljenih prostorih so odstranili že skoraj vse talne obloge, prek vikenda sledi brušenje vseh tal in nato intenzivno sušenje. Za sušenje se bodo uporabljali stroji za turbinsko vpihavanje zraka in industrijski sušilci zraka. Prehode v polkletno etažo bomo začasno zaprli. O poteku sanacije vas bomo obveščali. Predviden zaključek sanacije bo nekje v mesecu oktobru. Upamo, da čim prej.

Letošnje šolske počitnice so nas pustile prizadete in pretresene ob posledicah poplav in neurij, ki je razdejala velik del Slovenije, še posebej našega Mengša. V šoli bomo v prvem tednu pouka v vseh razredih izvedli delavnice z namenom pogovora o morebitnih čustvenih stiskah, strahovih, doživljanju posledic nesreče, spodbujanju naših učenk in učencev k medsebojni podpori, pomoči, sočutju in strpnosti. Če bomo zaznali stisko, se bomo s posameznimi učenci pogovorili.  

Tudi vas vabimo, da nam sporočite morebitne stiske, da vam bomo lahko pomagali, pa tudi zato, da bomo vedeli, da naša učenka, učenec, trenutno živi v težkih razmerah. Tudi skrb za bližnje, prijatelje ali znance, ki so utrpeli škodo, lahko povzroča tesnobo, skrbi in zato potrebo po pogovoru. Ne oklevajte in sporočite razrednikom ali svetovalni službi (po telefonu ali nam pošljite elektronsko sporočilo) prošnjo po pomoči. Kolikor bomo lahko, bomo pomagali.

V nadaljevanju podajamo dodatne informacije o poteku pouka v času sanacije.

Prehrana

 • Dopoldanska malica
  • Zagotovili jo bomo vsem učencem, tudi diete.
 • Kosila
  • odjetje Perfect Meals d.o.o nam bo dostavljalo predpakirane tople obroke. Vsako kosilo bo pakirano v svoji embalaži s priloženim ustreznim priborom. Podjetje bo pripravljalo dnevno sveža kosila, ki bodo pripravljena iz surovin in živil visokega kakovostnega razreda, z manj soli, maščob in sladkorja. Pipravljala se bodo na osnovi Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah, Praktikuma in Praktičnih navodil za načrtovanje dnevnih toplih obrokov za otroke v šolah ter Priročnika z merili kakovosti za živila v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Kosila bodo pripravljali iz svežih surovin, brez konzervansov in ojačevalcev okusov, sestavljena iz priporočenih kombinacij različnih živil iz vseh skupin živil, ki zagotavljajo ustrezen energijski vnos vseh hranil, potrebnih za normalno delovanje organizma. Priprava hrane bo potekala tako, da bodo izpolnjeni vsi zdravstveno-higienski predpisi, skladno z načeli sistema HACCP.
  • Vsem prijavljenim učencem od 1.–5. razreda bomo kosilo zagotovili od 4. septembra dalje.
  • Učencem od 6.–9. razreda zaenkrat ne moremo zagotoviti kosil. Ker nimamo prostora, kjer bi učenci lahko pojedli kosilo, smo prek civilne zaščite naročili večji šotor, ki ga bomo postavili na območju stare telovadnice in nam bo služil kot začasna jedilnica. Kosilo bomo otrokom ponudili,  ko bo šotor postavljen, datum zaenkrat še ni znan. Prijavnice za kosila bomo razdelili tudi učencem 8. in 9. razreda.
  • Kosila bomo zagotovili tudi otrokom z dietami.
  • Pri učencih od 1. do 7. razreda, ki so se že prijavili na kosila, bomo te prijave upoštevali. Prosimo pa, da nam vse morebitne spremembe čim prej sporočite v računovodstvo po ustaljenem načinu.
 • Zajtrk in popoldanska malica
  • V danih razmerah zajtrka in popoldanske malice ne bomo zagotavljali.
 • Cena kosila
  • ostaja enaka.
 • Cena dopoldanske malice
  • zanaša 1,10€ – Zakon o šolski prehrani določa, da ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. V novem šolskem letu bo cena malice znašala 1,10 € dnevno na učenca. Določbe Zakona interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, s katerim so bila v lanskem šolskem letu šolam dodeljena dodatna sredstva za pripravo obrokov, s katerimi se je pokrivala razlika med ceno priprave 1,10€ in zaračunano ceno 0,90€ ne veljajo več, zato je navedena cena tudi vrednost za pripravo malic (okrožnica MVI 60301/2023/37).
 •  
 • Odjava prehrane
  • Zaradi drugačnega sistema naročanja bo možna odjava prehrane do 9.00 za naslednji dan (popravek – prej bilo zapisano do 12.00 – zaradi pravočasnega obveščanja dobavitelja).
 • Jedilnik
  • bo objavljen na spletni strani šole.

Vhod in izhod iz šole

 • Učenci od 1. do 3. razreda vstopajo/odhajajo v šolo skozi vhod za 1. razred (nasproti dvorane).
 • Učenci od 4. do 9. razreda vstopajo/odhajajo v šolo skozi vhod za obiskovalce.
 • Podaljšano bivanje – starši otroke ob dogovorjeni uri prevzamete na vhodu za 1. razred (nasproti dvorane). Učenci, ki bodo vključeni v OPB, bodo ob uri, ki jo boste zapisali, prišli sami iz šole.  Na šoli bomo imeli na vhodih organizirano dežurstvo učiteljev, kjer otrok počaka do prihoda starša. Tudi, če kdaj zamudite, bo otrok na varnem počakal pri dežurnem učitelju. 
 • Otroci v šolske prostore in iz njih prihajajo oz. odhajajo sami (starši jih počakate pred šolo).
 • Učenci lahko vstopajo v šolo 10 min pred začetkom pouka. Izjema so učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo.

Garderobe

 • Učenci puščajo čevlje na hodniku pred razredom.

Šolski prevozi

 • bodo potekali po ustaljenem urniku.

Pouk

 • za učence 1. – 5. razreda ni sprememb.
 • za učence 6. – 9. razreda bo potekal cel dan v isti učilnici, ne se bodo selili iz učilnice v učilnico.

Pouk športa

 • Do konca sanacije poteka zunaj.
 • Otroci naj bodo primerno oblečeni in obuti.

Interesne dejavnosti

 • Prijavnice bomo pobrali v mesecu septembru, z izvajanjem pa začnemo po koncu sanacije.

Obogatitvene dejavnosti

 • Prijavnice bomo pobrali v začetku septembra.
 • Ker se večina dejavnosti izvaja izven šole, bomo z izvedbo pričeli že ta mesec.

Roditeljski sestanki bodo potekali:

 • 6. razred – 4. september ob 17.00 (dobimo se v avli šole)
 • 7. razred – 4. september ob 18.30 (dobimo se v avli šole)
 • 8. razred – 5. september ob 17.00 (dobimo se v avli šole)
 • 9. razred – 5. september ob 18.30 (dobimo se v avli šole)
 • 1. razred – 11. september ob 17.00
 • 3. razred –11. september ob 18.30
 • 2. razred –12. september ob 17.00
 • 4. razred –12. september ob 18.30
 • 5. razred – 13. september ob 17.00. 
 • Starše naprošamo, da razumete izredno situacijo ter da nam zaupate, da vsako odločitev in scenarij večkrat premislimo in vedno izberemo najboljšega, ki je v danih okoliščinah izvedljiv.