ZDRAVA ŠOLA

ZDRAVA ŠOLA

OŠ Mengeš je vključena v slovensko mrežo Zdravih šol z namenom, da tudi učenci, učitelji in ostali zaposleni z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi krepimo svoje zdravje.
Zavedamo se, da se v okolju, ki skrbi za telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje, učenci raje učijo in delajo, kar se kaže tudi v boljših učnih rezultatih.

Načrtno spodbujamo zdrav način življenja in dobre medsebojne odnose.
Veliko otrok je vključenih v različne gibalne dejavnosti, skrbimo za zdrave obroke, učencem omogočamo, da tako pri kosilu, kot tudi sicer, za žejo pijejo vodo ter ozaveščamo o zaščiti pred soncem.
Učenci od 1. do 3. razreda imajo možnost dodatne ure športa, ki poteka po pouku in jo izvajajo učitelji športa.
»Šolska shema« učencem omogoča, da poleg zdravih obrokov zaužijejo tudi več sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov lokalnih proizvajalcev.

Zdravošolci (razredni predstavniki in promotorji Zdrave šole) se redno mesečno srečujemo z mentoricama z namenom priprave na aktivnosti oz. delavnice, ki jih izvajamo v razredih.

Aktivnosti so namenjene spodbujanju zdravošolskih vrednot in vizije šole s poudarkom na osrednji temi oz. rdeči niti Zdravih šol, ki je v letošnjem šolskem letu Mi vsi za lepši (boljši) jutri.

Vsako leto smo še posebej aktivni v aprilu, mesecu zdravja, ko izvedemo dejavnosti na nivoju cele šole.

Vodja zdrave šole: Nives Zelenjak
Koordinatorici: Maja Sršen (RS) in Nives Zelenjak (PS)

 

 

Vas zanima, kaj smo delali v preteklih šolskih letih?
POROČILO O ZDRAVI ŠOLI ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

POROČILO O ZDRAVI ŠOLI ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

POROČILO O ZDRAVI ŠOLI 2020/21

POROČILO O ZDRAVI ŠOLI 2019/20
 
 
GRADIVA
Spodaj si lahko prenesete navodila za dejavnost POSKOČNA ŠKATLA

POSKOČNA ŠKATLA NAVODILA OŠ Mengeš

Material_gibalni spomin velike kartice

Material_pantomima zdravje

Material_sadje po ABC

Posnetek – Poskočna škatla

 

 

Gradivo za starše: Alkohol, tobak, konoplja in druge droge med mladimi – informacija in napotki za starše (pripravili na NIJZ)