POKLICNA ORIENTACIJA NA NAŠI ŠOLI

Svoboda
je
moč duha
biti
svoj.

V devetem razredu se učenci vsako leto v mesecu aprilu vpisujejo na srednjo šolo. Odločitev na katero srednjo šolo se vpisati, je za nekatere devetošolce hkrati že tudi odločitev za poklic. Gre za zelo pomemben korak v življenju vsakega posameznika.

Izbira srednješolskega programa se ne zgodi kot strela z jasnega, vzeti si moramo čas za razmislek, pridobiti veliko informacij in se pogovoriti predvsem znotraj družine, pa tudi s strokovnjaki, ki nam pri odločanju lahko pomagajo.

Poklicna orientacija je ena izmed poglavitnih nalog šolske svetovalne službe in najbolj intenzivno poteka v devetem razredu. Razredniki, učitelji in starši imate pri tem pomemben delež, saj se z učenci srečujete vrsto let oz. otroka najbolje poznate. Šolska svetovalna služba se vključuje s temami in dejavnostmi v okviru razrednih ur.

 

KAKO POTEKA POKLICNA ORIENTACIJA NA NAŠI ŠOLI?

PRVI DEL ŠOLSKEGA LETA

 SEPTEMBER, OKTOBER

 • Informiranje staršev o poklicni orientaciji in načrtu dela na šoli na prvem roditeljskem sestanku.
 • Urejanje poklicne oglasne deske in spletne strani šole – rubrike poklicne orientacije.
 • Urejanje poklicnega kotička v pisarni pedagoginje, ki je na voljo učencem (pred in po pouku ter med odmori), ki želijo več informacij o srednjih šolah in poklicih.
 • Individualni razgovori z učenci, pomoč učencem pri iskanju potrebnih informacij in odločanju za nadaljnje šolanje.

NOVEMBER

 • Delavnice za poklicno orientacijo (obravnavane teme: dejavniki odločanja, kje najdem informacije, šolski sistem in vrste srednjih šol, novosti, vprašanja učencev…).
 • Informiranje (dogodki v zvezi s poklicno orientacijo).
 • Sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje – Vprašalnik o poklicni poti, pomembne informacije.
 • Urejanje poklicne oglasne deske in spletne strani šole – rubrike poklicne orientacije.
 • Priprava rokovnika s pomembnimi datumi.
 • Individualni razgovori z učenci in starši.

DECEMBER, JANUAR

 • Informiranje učencev (dogodki v zvezi s poklicno orientacijo)
 • Delavnice za poklicno orientacijo (obravnavane teme: spoznavanje sebe in poklicnih interesov, rokovnik, kako poteka vpis, štipendije, spoznavanje življenja in dela v SŠ – obisk srednješolcev, vprašanja učencev…).
 • Uporaba vprašalnikov za tiste učence, ki imajo težave pri izbiri srednje šole.
 • Sprotno seznanjanje z novostmi, ki zadevajo programe in vpisni postopek na srednjih šolah.
 • Urejanje poklicne oglasne deske in spletne strani šole – rubrike poklicne orientacije.
 • Individualni razgovori na željo staršev in/ali učencev.

FEBRUAR, MAREC

 • Delavnica za poklicno orientacijo – uporaba računalniškega programa Kam in kako.
 • Roditeljski sestanek za starše in devetošolce (obdobje prehoda v srednjo šolo, razpis in vpisni postopek, štipendije, trg dela).
 • Informativni dan.
 • Izpolnjevanje prijavnic za želeno srednjo šolo.
 • Pregled in odpošiljanje prijavnic.
 • Individualni razgovori na željo staršev in/ali učencev.
 • Urejanje poklicne oglasne deske in spletne strani šole – rubrike poklicne orientacije.

DRUGI DEL ŠOLSKEGA LETA

 • Sprotno informiranje o stanju prijav in možnosti prenosa prijav.
 • Individualni razgovori z učenci in starši, ki premišljujejo o prenosu prijav.
 • Priprava učencev na drugi izbirni krog.
 • Analiza vpisa.

 

Učenci in starši, ki imate težave pri poklicnem odločanju, se lahko za pomoč obrnete na  Karierno središče v Ljubljani (Smoletova 12), po predhodnem naročanju na telefonsko številko 01/24 24 289 – poklicna svetovalka gospa Aleksandra Igličar Čepin.

Pripravila: Nives Zelenjak, šolska pedagoginja

 

Članek Aleksandre Igličar Čepon o izbiri srednje šole na povezavi.