ŠOLSKI KOMBI IN VARSTVO VOZAČEV

Prevoz je namenjen vsem učencem z Dobena in iz Topol, učencem iz Loke pa od 1. do 5. razreda. Ti učenci so zjutraj vključeni v jutranje varstvo, popoldan pa v varstvo vozačev.
Na kombiju morajo otroci dosledno upoštevati navodila voznika za zagotavljanje varnega prevoza otrok.
Z otrokom se pogovorite o ustreznem obnašanju na šolskem kombiju in upoštevanju navodil voznika. Otrok na kombi ne sme prinašati rolk, skirojev in drugih večjih predmetov, ker predstavljajo hudo grožnjo varnosti v primeru prometne nezgode.
 

ZJUTRAJ:

 1. relacija: Dobeno – Loka pri Mengšu – Osnovna šola Mengeš (skupaj: 6,7 km)

Odhod iz Dobena ob 6.55 uri, odhod iz Loke pri Mengšu ob 7.00 uri.

 

 1. relacija: Loka pri Mengšu – Osnovna šola Mengeš (skupaj: 2,4 km)

Odhod iz Loke pri Mengšu ob 7.00 uri.

 

 1. relacija: Topole – Osnovna šola Mengeš (skupaj: 2,4 km).

Odhod iz Topol ob 7.17 uri.

 

 1. relacija: Dobeno – Loka pri Mengšu – Osnovna šola Mengeš (skupaj: 6,7 km)

Odhod iz Dobena ob 7.50 uri, odhod iz Loke pri Mengšu ob 7.55 uri.

 

 1. relacija: Loka pri Mengšu – Osnovna šola Mengeš (skupaj: 2,4 km)

Odhod iz Loke pri Mengšu ob 7.55 uri.

 

 1. relacija 2 x tedensko (po potrebi, kadar se izkaže, da je število potnikov večje od števila sedežev): Dobeno – Osnovna šola Mengeš (skupaj: 6,7 km)

Odhod iz Dobena ob  7.50 uri.

 

 

POPOLDNE:

 1. relacija: Osnovna šola Mengeš – Loka pri Mengšu – Dobeno (skupaj: 6,7 km)

Odhod domov ob 14.20 uri.

 

 1. relacija: Osnovna šola Mengeš – Topole (skupaj: 2,4 km)

Odhod domov ob 14.20 uri.

 

 1. relacija: Osnovna šola Mengeš – Loka pri Mengšu – Dobeno (skupaj: 6,7 km)

Odhod domov ob 14.20 uri.

 

 1. relacija: Osnovna šola Mengeš – Loka pri Mengšu* – Dobeno (skupaj 6,7 km).

Odhod domov ob 15.00 uri.

* Samo za otroke od 2. do 5. razreda, ki imajo 7. šolsko uro pouk:

sreda, 5. r. NIP- umetnost (v 2. turnusu),

 1. r. – dodatna ura športa,

četrtek, 3. r. – dodatna ura športa.

Otroci gredo na kombi ob 15.00 samostojno brez spremstva učitelja.

 

 

Vozni red kombija je načrtovan glede na urnik izvajanja pouka, poleg tega urnik omogoča učencem vozačem, da imajo ob koncu pouka tudi kosilo.

Vsak dan nekaj učencev pričenja s poukom v preduri, to je 7.35, in vozni red omogoča učencem pravočasen prihod v šolo. Učencem z Dobena in Loke je zagotovljen še en kasnejši prevoz, ki jim omogoča pravočasen prihod v šolo za 1. šolsko uro, to je 8.30. Učencem Topol je v času predure zagotovljeno jutranje varstvo, saj dodatnega kombija okoli 8. ure zanje ni.

Po pouku je učencem organiziran prevoz ob 14.15 v vse smeri. Prevoz je načrtovan ob tej uri iz več razlogov. Večina učencev vozačev ima večkrat tedensko pouk do vključno 6. šolske ure, torej do 13.50. Nekatere ure pouka 6. šolsko uro so del obveznega programa, torej učenci obiskujejo obvezne izbirne predmete, razredne ure, dopolnilni  in dodatni pouk. Šesto šolsko uro se učenci udeležujejo tudi številnih interesnih dejavnosti, priprav na tekmovanja ter samih tekmovanj iz znanja. Po končani 6. šolski uri imajo učenci dovolj časa, da gredo še na kosilo in nato pravočasno pridejo na postajališče za kombi pri šoli. Sedmo šolsko uro (14.05 – 14.50) ima sicer šolske obveznosti zelo malo učencev, zanje je organiziran dodaten prevoz na Dobeno ob 15.00 uri.

 

Varstvo vozačev

  ponedeljek torek sreda četrtek petek

Zjutraj

Za učence od 4. do 9. razreda, od 7.15 do 8.20

 

 

Anja Kogovšek I, uč. 2

 

Simon Podboršek II, uč. 2

Martina Šorn Povšnar I, uč. 4

 

Petra Moravec II,
uč. 4

 

Špela Flajnik, II
uč. 3

 

Simona Hrovat I,
uč. 3

 

Milena Osredkar I,
uč. 8

 

Maruša Traven II,
uč. 8

 

 

Mojca Ulaga,
uč. 4

 

 

 

Učitelj po učilnicah zbere učence vozače 1. do 3. razreda ob 14.00 in jih pospremi na kombi in počaka na odhod kombija

 

 Leja Goručan

 

 

 

 

 

Andreja Grkman

do prihoda Maje Sadovnik

 

Špela Tkalčič  I

 

Polona Šetina  II

 

Irma Tratnik I

 

Sabina Jurič Šenk II

 

Mira Grabovac Štefančič

 

VV 4. do 9. razred

 

Od 13.00, ob 14.00 jih pospremi na kombi in počaka na odhod kombija, uč. 8.

 

Jana Škrlep I

 

Vanja Abram II

 

Mateja Osredkar I

 

Klara Cukjati II

 

Julija Ržišnik I

 

Simona Tučman II

 

 

Tatjana Knežević I

 

Katarina Novak II

 

Manca Bernot I

 

Blaž Žabkar II /

Katarina Pirnat II

 

učenci 4. razreda, 12.10 do 13.00, uč. 24   Mitja Drnovšek     Andreja Grkman