EASISTENT ZA STARŠE

Obveščamo vas da šola omogoča uporabo pripomočka eAsistent za starše. V nadaljevanju vam predstavljamo možnosti, ki jih eAsistent staršem omogoča in omejitve, ki jih bo pri njegovi uporabi postavila šola.

Osnovni brezplačni paket eAsistent z imenom ‘Moja šola’ omogoča staršem:

– Elektronsko komunikacijo s šolo
Starši boste lahko preko sistema elektronskih sporočil v eAsistentu razredniku pošiljali nujna sporočila.
Učitelji preko elektronske pošte v nobenem primeru ne bodo reševali, razpravljali, komentirali ali odgovarjali na sporočila staršev o vzgojni ali učni problematiki ter ostalih vsebinskih vprašanjih, ki se tičejo dela, organizacije in dogajanja na šoli. Trdno verjamemo, da je osebni stik ključnega pomena za konstruktiven dialog in dober partnerski odnos med šolo in starši, zato boste v takšnem primeru vabljeni in dobrodošli na pogovornih urah v šoli.
Sporočanje izostankov učencev
Ob uvedbi eAsistenta za starše vam sporočamo, da izostankov otrok zaradi npr. bolezni ne sporočate v tajništvo šole. Samo če ste se z razrednikom dogovorili, da ga o izostanku otroka obvestite, mu pošljite sporočilo v eAsistentu, sicer pa razrednika o tem niti ni potrebno obvestiti. Opravičilo pa mora otrok obvezno še vedno prinesti razredniku po vrnitvi v šolo.

– Prijavo na pogovorne ure (prijava na pogovorne ure prek eAsistenta ni potrebna)

– Prijavo in odjavo na šolsko prehrano
Staršem priporočamo, da v prvi vrsti za odjavo prehrane (v primeru odsotnosti otroka) uporabite eAsistent, odjava bo mogoča do 8.30 ure za isti dan. Še vedno bo mogoča odjava prehrane prek telefona in elektronske pošte, ki je objavljena v šolski publikaciji. Ob povečanem številu klicev se lahko zgodi, da zaradi zasedenosti linije ne boste mogli odjaviti prehrane do 8.30 ure, zato vas želimo (v izogib nevšečnostim) spodbuditi k uporabi aplikacije eAsistent za odjavo prehrane.
Otroka morate odjaviti za vsak dan posebej, lahko za več dni vnaprej, če veste, da bo odsoten več dni. Naj vas ob tem še opozorimo, da ste pri uporabi aplikacije pozorni, da bo otrok, ko se vrne v šolo, ponovno prijavljen na prehrano, sicer mu obrokov ne bomo mogli zagotoviti.

– Pregled urnika učenca

Plačljivi paket eAsistent z imenom ‘Sprotno spreljanje šolanja otroka’ dodatno omogoča staršem:

– Pregled pridobljenih ocen – bo omogočeno
Starši boste lahko v eAsistentu videli ocene 3 dni po vpisu ocene v eAsistenta. S tem spodbujamo otroka, da pridobljeno oceno vedno sam pove staršem, preden jo le-ti vidijo v eAsistentu.

– Pregled izostankov – bo omogočeno
Starši boste lahko pregledovali izostanke. Izostankov pa prek eAsistenta ne boste mogli opravičiti. Opravičila boste učiteljem še vedno posredovali v pisni obliki.

– Opažanja učitelja o delu in vedenju otroka v šoli – ne bomo omogočali
Učitelji v eAsistenta ne bodo vnašali opažanj o delu in vedenju otroka v šoli ter vpisovali morebitnih vzgojnih ukrepov. Učitelji se bodo o svojih opažanjih še naprej z vami pogovorili osebno ali preko telefona, saj menimo, da je to edini pravi način za sporočanje in reševanje težav.

– Pregled domačih nalog – ne bomo omogočali
Učitelji v eAsistenta ne bodo vnašali domačih nalog učenca

– Zanimivi članki in nasveti za starše
Vsebine ureja eAsistent

– Mnenja in nasveti staršev
Vsebine ureja eAsistent

Izrecno vas torej želimo opozoriti, da nekaterih vsebin, ki so na voljo v plačljivem paketu ‘Sprotno spremljanje šolanja otroka’, šola ne bo vnašala v sistem eAsistenta in staršem ne bodo na voljo.

V primeru naročila plačljivega paketa sklenete pogodbeni odnos izključno z eAsistentom in ne s šolo.
Šola v primeru sklenitve plačljivega paketa nima finančnih koristi. Šola ni zavezana k vnašanju vseh vsebin, ki jih promovira plačljivi paket. O vsebinah, ki jih bo vnašala šola in načinu elektronske komunikacije prek eAsistenta je sklep sprejel učiteljski zbor OŠ Mengeš.

Prijava na eAsistenta
Uporaba eAsistenta za starše ni obvezna.

Starši učencev 1. razredov – ko ima šola v sistem vnesene kontaktne podatke staršev, vsem staršem pošlje obvestilo o potrditvi podatkov. Če starš želi lahko podatke potrdi, aktivira uporabo eAsistenta za starše. V postopku potrjevanja starš izbere paket, ki ga želi uporabljati. Šola priporoča uporabo BREZPLAČNEGA PAKETA MOJA ŠOLA in ne pačljivega paketa Sprotno spremljanje šolanja otroka.

Starši učencev od 2. do 9. razreda lahko prijavnico natisnejo iz spletne strani eAsistenta in jo pošljejo neposredno njim, ali pa jo oddajo razredniku.
Spremembo paketa starši urejajo neposredno z eAsistentom.

 

V primeru kakršnih koli vprašanj se lahko obrnete na podporno službo eAsistenta (01 777 33 99) ali poiščete odgovore na vaša vprašanja na spletni strani eAsistenta za starše.