PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Pridobitev lahko predlagajo starši učenca. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti, obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo, učencem in starši.

Več si lahko ogledate na spodnjih povezavah.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti in o dodelitvi statusa učencem OŠ Mengeš, 31. 8. 2018 (posodobljena za novo šolsko leto)

Vloga za pridobitev statusa (nov obrazec 2018)