TOČKE ZA VPIS

DEVETOŠOLCI, IZRAČUNAJTE SI SVOJE TOČKE!

Tisti učenci, ki se bodo vpisali na šole z omejitvijo vpisa, bodo morali zbrati zadovoljivo število točk. Točke dobimo tako, da seštejemo zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole.

Če se na spodnji meji znajde več kandidatov z enakim številom točk, se ob soglasju staršev za kriterij lahko izberejo tudi rezultati nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine in matematike oziroma merila, ki jih izbere posamezna šola.

Vpis kandidatov z odločbo o usmeritvi: v primeru omejitve vpisa so še vedno izvzeti, vendar morajo dosegati 90% točk spodnje meje. Če kandidat v 1. krogu izbirnega postopka ne bo sprejet, se odločba (doseganje samo 90% točk) upošteva tudi v 2. krogu izbirnega postopka za druge programe.

Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja in nadarjenosti velja samo na šoli, ki je potrdilo izdala.

Devetošolci s popravnimi izpiti: v drugem krogu se na preostalih 10% vpisnih mest izbere kandidate izmed vseh še prijavljenih kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu.

Učenec, ki bo skrbno premislil, katere poti mu odpira doseženo število točk, se bo lažje izognil morebitnim razočaranjem in psihičnim pritiskom ob vpisu v srednjo šolo.

Možnih je 175 točk. Koliko jih lahko zbereš ti?

Če želiš izračunati svoje točke, si prenesi TABELO ZA IZRAČUN TOČK in vnesi svoje ocene (za 9. razred vpisuj ocene, ki si si jih zastavil kot cilj):

IZRAČUN TOČK

Devetošolci, splača se potruditi za vsako točko, zato zagrizite v učenje in šolsko delo!
S tem boste pridobili na delovnih navadah, pridobili potrebno znanje (znanja ti ne more nihče vzeti ) in si prihranili morebitna razočaranja in psihične pritiske ob vpisu na srednjo šolo.

DRUGI KROG VPISA V SREDNJO ŠOLO – NA KAJ MORAM PAZITI

Se ti je zgodilo, da ti ni uspelo priti na šolo, ki si jo izbral v 1. krogu in se moraš sedaj vpisati še v 2. krog?

Več informacij o drugem krogu najdete TUKAJ.