Prevzem spričeval v času počitnic 2022

Učence (oz. starše učencev), ki zadnji dan pouka (24. 6. 2022) ne bodo prevzeli spričevala, obveščamo, da jih lahko prevzamejo v tajništvu šole (pozvonite pri vhodu za obiskovalce), in sicer:

  • od 27. 6. do 1. 7. 2022 od 10.00 do 12.00 in
  • od 29. 8. do 31. 8. 2022 od 10.00 do 12.00.

Zbiralne akcije, nagrade za učence

V šolskem letu 2021/2022 smo v dveh zbiralnih akcijah zbrali kar 42 ton starega papirja. Kot smo obljubili, smo nagradili najbolj uspešen razred, to je letos 2. d (odločili so se za športni dan v Atlantisu), danes, 22. 6. 2022, pa smo nagradili še najbolj prizadevne učence posameznike (na fotografiji). Še enkrat hvala vsem sodelujočim.

 

Obisk čarovnika

Učenci 1. č so pridno zbirali star papir. Za nagrado se jim je konec šolskega leta pridružil čarodej Mare Čare. Skupaj z njim vam mahamo v pozdrav in vsem želimo lepe počitnice.

Obvezni izbirni predmeti 2022/2023, bodoči 7. do 9. razred

Glede na interes učencev in normative bomo v šolskem letu 2022/2023 izvajali naslednje obvezne izbirne predmete:

– astronomija – daljnogledi in planeti,
– biologija – raziskovanje organizmov v domači okolici,
– filmska vzgoja,
– gledališki klub,
– izbrani šport – košarka,
– izbrani šport, odbojka,
– likovno snovanje 1, 2 in 3
– multimedija,
– nemščina 1, 2 in 3
– obdelava gradiv – kovine,
– ples
– poskusi v kemiji,
– računalniška omrežja,
– robotika v tehniki,
– sodobna priprava hrane,
– španščina 1, 2 in 3,
– šport za sprostitev,
– šport za zdravje,
– urejanje besedil,
– življenje človeka na Zemlji.

O urniku izbirnih predmetov bodo učenci obveščeni 1. 9. 2022.

(več …)

Neobvezni izbirni predmeti 2022/2023, bodoči 4. do 6. razred

Na podlagi zbranih prijav učence vas obveščamo, da bomo v naslednjem šolskem letu izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete:

– računalništvo, 4. , 5. in 6. razred
– umetnost, 5. razred
– tehnika, 4. razred
– šport, 4., 5. in 6. razred,
– nemščina, 4., 5. in 6. razred.

O urniku bodo učenci obveščeni 1. 9. 2022.

(več …)