ŠOLSKI KOLEDAR

Šolski koledar ureja Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole. Osnovna izhodišča za vsako šolsko leto določi minister za izobraževanje, objavljena so na spletni strani MIZŠ.

Začetek pouka je 1. septembra 2023. Zadnji dan pouka za deveti razred jejunij 2023, za vse ostale razrede pa 24. junij 2024.

V šolskem letu 2023/24 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 190 dni pouka (deveti razred 183 dni). Delovna sobota bo 2. 12. 2023. Pouka prost dan je 9. 2. 2024.

Ocenjevalna obdobja

Trajanje

prvo

od 1. septembra 2023 do 31. januarja 2024

drugo

od 1. februarja 2024 do 14. oz. 24. junija 2024

 

Na koncu prvega ocenjevalnega obdobja učiteljski zbor na konferenci oceni vzgojne in učne dosežke učencev in o njih pisno obvesti starše (razen v 1. razredu). Ob koncu pouka vsi učenci prejmejo spričevalo.

 

POČITNICE MED ŠOLSKIM LETOM

30. oktober—3. november 2023

jesenske počitnice

25. december 2023—2. januar 2024

novoletne počitnice

19. februar—23. februar 2024

zimske počitnice

29. april – 3. maj 2024

prvomajske počitnice