ŠOLSKI KOLEDAR

Šolski koledar ureja Prravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole. Osnovna izhodišča za vsako šolsko leto določi minister za izobraževanje, objavljena so na spletni strani MIZŠ.

Podrobnejši šolski koledar za našo šolo:

Začetek pouka je 1. septembra 2021. Zadnji dan pouka za deveti razred je 15. junij 2022, za vse ostale razrede pa 24. junij 2022.

V šolskem letu 2021/22 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 191 dni pouka (deveti razred 184 dni). Delovna sobota bo 4. 12. 2021. Pouka prost dan je 7. 2. 2022.

Ocenjevalna obdobja

Trajanje

prvo

od 1. septembra 2021 do 31. januarja 2022

drugo

od 1. februarja 2022 do 15. oz. 24. junija 2022

Na koncu prvega ocenjevalnega obdobja učiteljski zbor na konferenci oceni vzgojne in učne dosežke učencev in o njih pisno obvesti starše (razen v 1. razredu). Ob koncu pouka vsi učenci prejmejo spričevalo.

 

POČITNICE MED ŠOLSKIM LETOM 

25. oktober—29. oktober 2021

jesenske počitnice

27. december 2021—31. januar 2022

novoletne počitnice

21. februar—25. februar 2022

zimske počitnice

28. april–29. april 2022

prvomajske počitnice

 

 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Datumi izvedbe nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki ga bodo opravljali učenci 6. in 9. razreda:

4. maj 2022: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

6. maj 2022: NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

10.  maj 2022:      NPZ iz kemije za 9. razred in NPZ iz angleščine za 6. razred.