PREDSTAVITEV KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je zelo pomemben del vsake šole. Učenci se v njej učijo iskanja informacij, spoznavajo sodobne informacijske vire, učijo se učiti. Šolski knjižničarji poskušamo z bibliopedagoškimi programi doseči, da bi vzgojili bralce za vse življenje. Ne smemo pa pozabiti tudi na to, da je knjižnica prijeten prostor, v katerem se učenci radi zadržujejo, listajo po knjigah in revijah, uživajo ob poslušanju pravljic, si ogledujejo razstave, sodelujejo v knjižnih kvizih in podobno. Pomembno je, da si že v prvem razredu knjige lahko izbirajo sami. Tistemu, ki si to želi, tudi priporočimo knjigo za branje ali pa skupaj poiščemo poučno gradivo.

Na naši šoli se lahko pohvalimo z lepo, dokaj prostorno in zelo dobro založeno knjižnico. Obisk učencev je velik in večina knjižnih novosti je zelo brana.

V šolski knjižnici vas pričakuje knjižničarka Mojca Ulaga.

Članstvo in izposoja

V šolsko knjižnico o vpisani vsi učenci in zaposleni. Članarine in vpisnine ni. Učenci imajo lahko knjige 14 dni ter možnost podaljšanja roka izposoje. Gradivo si lahko tudi brezplačno rezervirajo. Na dom izposojamo le knjižno gradivo in zgoščenke z leposlovno vsebino. Učenci naj v čim večji meri upoštevajo urnik knjižnice. Še več o članstvu in izposoji: glej pravila v knjižnici.

Knjižnična zbirka

Knjižnica ima čez 35.000 enot knjižnega in več tisoč enot neknjižnega gradiva. Na leto izposodimo okrog 20.000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva in imamo čez 10.000 obiskov. Sledimo praktično vsem novostim, namenjenim učencem, tako leposlovja kot tudi poučne literature. Nekaj leposlovja imamo v tujih jezikih (angleščina, nemščina, španščina). Večina neknjižnega gradiva je namenjenega le delu v razredu in ga ne posojamo učencem. Šola ima naročenih 11 naslovov revij za učence. Revij na dom ne izposojamo, lahko pa jih listajo v knjižnici. Del knjižnice je namenjen strokovnim delavcem šole. Za zaposlene imamo naročenih 40 naslovov strokovnih revij in časnik Delo.

Postavitev gradiva

Pristop je za učence in učitelje prost. Strokovno knjižno gradivo imamo urejeno po UDK sistemu, za učence po UDK sistemu, prirejenem za šolske knjižnice. Leposlovje je urejeno po abecedni razvrstitvi avtorjev. Posebej imamo postavljeno gradivo za najmlajše (tudi poučno) in knjige z velikimi tiskanimi črkami, nekatere knjige tudi po formatu (npr. zbirka Čebelica).

Informacijska tehnologija

Vse knjižnično gradivo je računalniško obdelano. Računalnik uporabljamo pri izposoji, nabavi in obdelavi knjižničnega gradiva ter za iskanje informacij. Uporabljamo vzajemni katalog COBISS. V knjižnici je 8 računalnikov, od tega 6 (po potrebi 7) za uporabnike. Učence spodbujamo k uporabi informacijske tehnologije, hkrati pa jih učimo kako naj to počnejo varno in učinkovito.