PODALJŠANO BIVANJE

Učenci razredne stopnje se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja. Učence morajo starši iz podaljšanega bivanja prevzeti do 17.00 ure.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole za varnost, otroka prevzamejo starši ali oseba, ki so jo za to pooblastili ob napovedanem času, otrok sam pa lahko podaljšano bivanje zapusti le s pisno privolitvijo staršev.

OPB UČITELJ/-ICA UČILNICA UČENCI
OPB 1 Rok Remic P11 1. a
OPB 2 Marta Narobe P12 1. b
OPB3 Mateja Banko 11 1. c
OPB 4 Tjaša Kovač 12 1. č
OPB 5 Anja Urh 13 2. a, 5. a
OPB 6 Irena Vadeevaloo 16 2. b, 5. b
OPB 7 Urša Urbanija 14 2. c, 5. c
OPB 8 Mitja Drnovšek 15 2. č, 5. č
OPB 9
Janja Jeraj
19 3. a, nekaj učencev 3. č
OPB 10 Vesna Katarinčič 18 3. a, nekaj učencev 3. č
OPB 11

Jana Dolenc PON, ČET

Klemen Matkovič TOR, SRE, PET

Leja Goručan PET

17 3. c, nekaj učencev 3. č
OPB 12

Špela Tkalčič PON I., Anja Zof PON II.

Darinka Vode, Sabina Jurič Šenk TOR

Irma Tratnik SRE

Polona Šetina, Anja Zof ČET, PET

9 4. c, 4. b
OPB 13

Majda Hočevar Pleško PON

Nataša Štebe TOR I., Mojca Jontes TOR II.

Kristina Šegel SRE

Špela Štebe ČET

Maša Primožič PET I., Jasna Kalan PET II:

10
4. a, 4. d
OPB 14

Katja Krošelj PON, TOR, SRE, PET

Valentina Cerar TOR I., Ema Erzar Vidmar TOR II.

Nina Kržič ČET

25
4. č