NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Osnovna šola Mengeš bo v šolskem letu 2022/23 izvajala pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

  • v 1. razredu: angleščino (2 uri na teden),
  • v 4. razredu: šport (1 uro na teden), računalništvo (1 uro na teden), nemščino (2 uri na teden) in tehniko (2 uri na 14 dni),
  • v 5. razredu: šport (1 uro na teden), računalništvo (1 uro na teden), nemščino (2 uri na teden) in umetnost (2 uri na 14 dni),
  • v 6. razredu: šport (1 uro na teden), nemščino (2 uri na teden) in računalništvo (1 uro na teden).

 

Ti predmeti so neobvezni izbirni predmeti, zato jih učenec lahko izbere ali pa tudi ne. Če se učenec odloči za neobvezni izbirni predmet, ga mora nato obvezno obiskovati celo šolsko leto. Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo, ocene se vpišejo v spričevalo.