Obvestilo za prvi šolski dan, 1. 9. 2020

Drage učenke in učenci, spoštovani starši,

v torek, 1. 9. 2020, se bo začelo novo šolsko leto. V šolo bo prišlo skoraj 890 učencev, ki bodo razdeljeni v 37 oddelkov. To bo prvi pravi šolski dan za 124 prvošolcev, kar je do zdaj največja generacija prvošolcev na naši šoli.

Na spodnji povezavi se lahko seznanite z obvestilom za prvi dan pouka. Bodite pozorni na ure, ko se učenci zberete pred šolo (ni za vse enako).

Več informacij (tudi glede preventivnih ukrepov v povezavi s Covid-19) vam bomo posredovali še v tem tednu.

Želimo si, da se zdravi, veseli, radovedni in znanja željni, uspešno podamo v novo šolsko leto.

Seznam razrednikov v šolskem letu 2020/2021

Kdaj in kje se zberejo učenci, kaj potrebujejo, potrebščine za prvi šolski dan

Šolski kombi na prvi dan pouka;

Zjutraj:

Dobeno: 7.30
Loka: 7.35
Topole: 7.45

Popoldan:

odhod izpred KD Mengeš ob 13.40

V času izgradnje nove športne dvorane bo postajališče za šolski kombi pri KD Mengeš (na istem mestu kot lani).

Šolska kosila v šolskem letu 2020/2021

Šola se že vrsto let sooča s prostorsko stisko. V zadnjem obdobju je Občina Mengeš šoli zagotovila kar nekaj prostorskih razširitev in izboljšav, npr. učilnice na mansardi, vzhodni prizidek in novo športno dvorano. Po izgradnji športne dvorane bo sledila še preureditev stare telovadnice za potrebe šolskih programov, med drugim za novo šolsko kuhinjo in jedilnico. Dejavnosti na tem področju že potekajo.

S 1. 9. 2020 se bo število učencev in oddelkov na šoli povečalo. Ob zbiranju prijav na kosila ob zaključku prejšnjega šolskega leta smo ugotovili, da se je tudi število prijav na kosilo povečalo. V zadnjih letih smo kljub premajhni šolski kuhinji in jedilnici uspeli kosila zagotoviti vsem prijavljenim učencem, še večjega števila kosil pa omejeni prostorski pogoji ne dopuščajo.

Stanje nam še dodatno otežujejo okoliščine v povezavi s Covid-19 in izvajanjem priporočil NIJZ.

Zato vas obveščamo, da smo, žal, morali sprejeti odločitev, da učenci 8. in 9. razreda kosila v šoli ne bodo mogli imeti. Da bomo lahko zagotovili kosila za učence do vključno 7. razreda, bodo nekateri učenci kosila zaužili v učilnicah, ki so v bližini jedilnice.

Prosimo vas za razumevanje nastale situacije.

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2020/2021

Obveščamo vas, da bomo v šolskem letu 2020/2021 glede na interes učencev in ob upoštevanju normativov izvajali naslednje izbirne predmete:

– biologija – raziskovanje organizmov v domači okolici (ROD)
– gledališki klub (GKL)
– izbrani šport odbojka (IŠP)
– izbrani šport nogomet (IŠP)
– likovno snovanje 1, 2 in 3 (LS1, LS2, LS3)
– multimedija (MME)
– nemščina 1, nemščina 2 in nemščina 3 (NI1, NI2 in NI3)
– obdelava gradiv – les (OGL)
– obdelava gradiv – umetne snovi (OGU)
– ples (PLE)
– poskusi v kemiji (POK)
– računalniška omrežja (ROM)
– sodobna priprava hrane (SPH)
– španščina 1, španščina 2 in španščina 3 (ŠI1, ŠI2 in ŠI3)
– šport za sprostitev (ŠSP)
– šport za zdravje (ŠZZ)
– urejanje besedil (UBE)

O urniku izbirnih predmetov bodo učenci obveščeni 1. 9. 2020.

V kolikor ste se odločili, da bo otrok opravičen obiskovanja izbirnih predmetov zaradi vključenosti v javnoveljavni program glasbene šole, ne pozabite pravočasno vložiti vloge. Berite v nadaljevanju …

(več …)

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2020/2021

Zbrali smo prijave na neobvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto. Obveščamo vas, da bomo izvajali naslednje:

– umetnost, UME (5. razred),
– nemščina, NEM (4., 5. in 6. razred),
– računalništvo, RAČ (4., 5. in 6. razred),
– šport, ŠPO (4., 5. in 6. razred),
– tehnika, TEH (4. razred).

O urniku bodo učenci obveščeni 1. 9. 2020.

(več …)

Obvestilo o spremembi termina za šolo v naravi (4. b in 4. c)

Spoštovani starši učencev bodočega 4. b in 4. c razreda,

obveščamo vas, da bo šola v naravi na Debelem rtiču za vaše otroke potekala od 14. do 19. septembra 2020 in ne od 7. do 11. septembra, kot smo vas obvestili na začetku junija. Vse ostalo ostaja nespremenjeno.

10. 8. 2020

Dostop do šole v času gradbenih del

V času izgradnje športne dvorane pri šoli je spremenjen dostop do šole. Prosimo, upoštevajte navodila in priporočila, ki so zapisana v nadaljevanju.

za povečavo kliknite na sliko

(več …)

Urejanje zunanjih igrišč

Fotografiji sta bili posneti 23. in 24. 6. 2020. Izvajalec je začel z asfaltiranjem površine za zunanja igrišča.

23. 6. 2020

24. 6. 2020