Učenci 5.c razreda smo v torek, 15.10.2019, obiskali mengeške balinarje. Nasmejanega obraza nas je najprej sprejela Marija Štebe, predsednica Društva upokojencev Mengeš, ki je organizirala medgeneracijsko srečanje pri balinarjih. Potem nam je g. Tomazin povedal nekaj besed o tem športu in njihovem klubu ter uspehih, ki jih tekmovalci imajo. Nato so učence razdelili v 4 skupine po 6 učencev in začelo se je zares. Vsaka skupina je imela svojega trenerja. Najprej so učenci pod budnim očesom trenerja malo povadili, da so dobili občutek za kroglo, nato pa so med seboj tekmovali za točke. Res so bili tekmovalni. Bilo je zelo zabavno, učenci so uživali in šolska ura je prehitro minila. Treba se je bilo vrniti v šolo k bolj “resnemu, dolgočasnemu” delu, bi rekli učenci.

Nada Javh, razredničarka 5.c razreda