Obveščamo vas, da smo zaključili z izbirnim postopkom (bodoči 4. do 6. razred) za neobvezne izbirne predemte za šolsko leto 2023/2024. V prispevku se lahko seznanite, katere predmete bomo izvajali v naslednjem šolskem letu.

Izvajali bomo naslednje predmete:

– umetnost, UME (5. razred),
– nemščina, NEM (4., 5. in 6. razred),
– računalništvo, RAČ (4., 5. in 6. razred),
– šport, ŠPO (4., 5. in 6. razred),
– tehnika, TEH (4. razred).

O urniku bodo učenci obveščeni prvi dan pouka v novem šolskem letu.

 

—————————————————————————————————————————-

 

Obvestilo ob začetku postopka, marec 2023:

Učenci so domov že prinesli prijavnice, ki si jih lahko prenesete tudi tukaj:

Natančno preberite navodila in izpolnite prijavnico za naslednje leto. Prijavnico otrok odda razredničarki/razredniku do petka, 24. 3. 2023

Iz ponudbe neobveznih izbirnih predmetov lahko v skladu s svojimi željami in interesi izbere vaš otrok tiste, ki bi jih želel obiskovali v prihodnjem šolskem letu.

 • neobvezne izbirne predmete lahko izbere, lahko pa tudi ne,
 • če se odloči zanje, lahko izbere največ 2 uri tedensko,
 • če jih izbere, jih mora obvezno obiskovati celo šolsko leto,
 • predmeti se ocenjujejo, ocene se vpišejo v spričevalo.

Ker program neobveznih predmetov ni del obveznega programa, bo pouk le-teh potekal po končanem pouku (predvidoma 6. in/ali 7. šolsko uro), izjemoma v času predur. O urniku te bomo obvestili na začetku novega šolskega leta.

KRATKI OPISI IZBIRNIH PREDMETOV

V brošuri, ki si jo lahko prebrete TUKAJ, so navedeni opisi izbirnih predmetov. Pozorno preberite uvod in opis predmetov. Izmed ponujenih izberite enega ali dva predmete (glede na to koliko ur bo tedensko obiskoval izbirne predmete). Šola bo izvajala samo tiste predmete za katere bo dovolj prijav, zato lahko spodaj dopišete še REZERVNI PREDMET, ki bi ga otrok želel obiskovati, če katerega od prvih dveh ne bomo izvajali.

Seznam neobveznih izbirnih predmetov za 4. razred:

 • nemščina kot drugi tuji jezik (2 uri tedensko)
 • šport (1 ura tedensko)
 • računalništvo (1 ura tedensko)
 • tehnika (1 ura tedensko) – predvidoma izvedba v blok uri na 14 dni

Seznam neobveznih izbirnih predmetov za 5. razred:

 • nemščina kot drugi tuji jezik (2 uri tedensko)
 • šport (1 ura tedensko)
 • računalništvo (1 ura tedensko)
 • umetnost (1 ura tedensko) – predvidoma izvedba v blok uri na 14 dni

Seznam neobveznih izbirnih predmetov za 6. razred:

 • nemščina kot drugi tuji jezik (2 uri tedensko)
 • šport (1 ura tedensko)
 • računalništvo (1 ura tedensko)