V mesecu novembru smo na šoli organizirali NARAVOSLOVNI DAN za 9. razrede v sodelovanju z zunanjimi izvajalci Mikrobiologija Avberšek d. o. o. . Pri izvedbi smo pazili na vsa priporočila NIJZ.  Tema naravoslovnega dneva je bila zelo zanimiva: MIKROBIOLOGIJA IN GENETIKA.

Z naravoslovnim dnevom so učencem približali mikrobiologijo in biotehnologijo, ki sta med seboj tesno povezani in močno prisotni v našem vsakdanjiku. Kljub temu sta vedi sorazmerno nepoznani, zato je bila težavnost oz. preprostost podajanja snovi primerno prilagojena predznanju otrok. Poleg teoretičnega dela jim je bilo omogočeno veliko praktičnih vsebin – eksperimentov, interaktivnih iger in mikroskopiranja. Tako je bil naravoslovni dan bolj “plastičen”, zabaven, kar pritegne pozornost učencev ter izboljša njihovo razumevanje snovi.

Program naravoslovnega dne:

PREDAVANJE 1: Osnove mikrobiologije

Osnovno predavanje o mikroorganizmih, njihovi sistematiki, lastnostih, obnašanju in koristih, ki jih imajo za človeka in njegovo okolje.

 

EKSPERIMENTI:

• KVASNE BOMBICE: Eksperiment pri katerem se srečamo z delovanjem kvasovk.

• MIKROSKOPIRANJE Mikroskop – orodje za opazovanje mikroorganizmov: mikroskopiranje bakterij, kvasovk in opazovanje plesni na gojišču s stereo mikroskopom.

• INTERAKTIVNA IGRA na temo DNA Interaktivna igra, v kateri sodelujejo vsi, razdeljeni v manjše skupine. Z legokockami, po navodilih iz DNA, izdelajo protein.

PREDAVANJE 2: Biotehnologija Evalvacija eksperimenta »kvasne bombice« in predavanje iz osnov biotehnologije – praktični primeri uporabe.